Advertisement
IMM Leasing 2021
Home Finanţare Fonduri publice Garanții de la stat. S-a dat startul programului IMM Leasing 2021

Garanții de la stat. S-a dat startul programului IMM Leasing 2021

O soluţie de finanţare a maşinilor de companie, care poate fi utilizată și în acest an, este cea prin intermediul schemelor garantate de stat, precum IMM Leasing 2021 pentru echipamente și utilaje, care a devenit deja operațională de luna trecută.


Pentru IMM Leasing 2021, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a anunţat că plafonul total de garantare alocat este de 2 miliarde lei, iar bugetul schemei de ajutor de stat este de 50,9 milioane de lei. Programul constă în acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de active noi sau second-hand.

Garanţia va fi de maximum 80% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate) pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi de maximum 60% pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi de vehicule pentru transportul de mărfuri şi de persoane în scop comercial.

Solicitanții eligibili sunt IMM-urile și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori. Măsurile de susținere în cadrul acestui program sunt valabile pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii.

Costul finanțării pentru IMM Leasing 2021

În cadrul programului IMM Leasing se acordă o finanţare în leasing financiar în valoare de maxim 5 milioane de lei pe o perioadă de şase ani, cu avans de 0-20% în funcţie de opţiunea companiei şi perioadă de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni. Costul total al finanţării a fost ROBOR la 3 luni  plus o marjă fixă de maximum  3,5%  pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de finanțator în toate etapele finanțării, dar nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu taxele notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costurile pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

Dobânda este subvenţionată, pe o perioadă de 8 luni, în proporţie de 50% de FNGCIMM din fondurile Ministerului Finanţelor, iar valoarea reziduală a fost cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA, aceasta putând fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau fiind inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului. Totodată, statul subvenţionează în procent de 100% şi comisionul de administrare datorat FNGCIMM, şi comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor.

Bunurile eligibile

Categoriile de bunuri mobile noi sau second – hand care se pot achiziţiona în cadrul programului, fără a fi limitative, sunt:
– autoutilitară – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă;
– autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;
– echipamente – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate (masini, utilaje si instalatii de lucru, etc.) destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităţilor economice conform codului CAEN finanţat;
– utilaje – totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producţie conform CAEN finanţat;
– echipamente IT şi tehnologia informaţiei – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware şi software şi/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea şi transmiterea) informaţiei prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice), tehnicii de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).
Pentru acest program au fost încheiate convenţii cu 12 firme de leasing: BT Leasing Transilvania, Unicredit Leasing Corporation, Scania Credit Romania, BCR Leasing, OTP Leasing, BNP Paribas Leasing Solutions, Raiffeisen Leasing, BRD Sogelease, Mercedes-Benz Leasing, RCI Leasing Romania, Alpha Leasing Romania, Volvo Financial Services Int. România.

8 aspecte-cheie

Pentru a obține rapid garanția, companiile trebuie să țină cont de câteva recomandări transmise de FNGCIMM:
1. Documentele să fie semnate de aceeași persoană;
2. Persoana care semnează sa aibă calitatea de reprezentant legal;
3. Numele reprezentantului legal să fie identic cu cel din C.I;
4. Documentele să fie valabile;
5. Bifează dacă ai mai beneficiat de ajutor de minimis în Declarația pe propria răspundere;
6. Bifează tipul întreprinderii în Declarația de IMM și în cea pe propria răspundere;
7. Completează exercițiul financiar de referință și cifra de afaceri în mii lei și mii euro în Declarația de IMM;
8. Ai grijă că datele de identificare ale societății de la Registrul Comerțului (nume, adresă, CUI, cod CAEN) să fie identice cu cele completate în documentația de finanțare.

Modificări de ultimă oră pentru IMM Leasing 2021

În Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021, a fost publicat Ordinul nr. 576/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la OMFP nr. 2.880/2020, care stabilește noile criterii prin care o întreprindere este considerată a fi în dificultate, conform acestui program.

Totodată, potrivit noilor reglementări, în vederea monitorizării utilizării finanțării acordate, FNGCIMM stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, FNGCIMM comunică finanțatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Finanțatorii vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/ facturi privind utilizările din finanțările acordate în cadrul programului, precum și fișele de cont/documente echivalente în care să fie evidențiate utilizările din finanțările acordate. Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către acesta prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar și va transmite o copie FNGCIMM. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 30 de zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță/a reziliat contractul de leasing financiar.

Pe de altă parte, Ordinul nr. 576/2021 prevede că plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, emisă și transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poștei electronice și letric, de către FNGCIMM, utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2021)

 

CITEȘTE ȘI:

Contract semnat pentru Lotul 4, ultimul, de pe Drumul Expres Craiova – Piteşti

Suplimentare de 400 de milioane de lei pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus în luna august

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Frederic Banco
InterviuriLeasing financiar

Anul 2023 este un an bun pentru industria de leasing și pentru BRD Sogelease

– Interviu cu Frédéric Banco, director general BRD Sogelease

rabla plus
Fonduri publice

AFM deschide o nouă sesiune ”Rabla Plus”, destinată persoanelor fizice

Persoanele fizice se pot adresa, începând de joi, 23 noiembrie, producătorilor sau...

Primăria Sectorului 6
Fonduri publice

Primăria Sectorului 6 achiziționează 16 mașini electrice prin Rabla Plus

Primăria Sectorului 6 va achiziționa prin licitație un număr de 16 autovehicule...

autoutilitare
Fonduri publice

Fonduri nerambursabile pentru achiziția de autoutilitare prin programul Comerţ&Servicii

Ministerul Economiei, prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, va acorda...