Fonduri nerambursabile pentru Drumul Expres Găeşti-Ploieşti

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va primi 17,9 milioane de lei pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent realizării Drumului Expres Găeşti-Ploieşti.



granturi de investiții

CNAIR a anunţat că împreună cu Ministerul Transporturilor s-a convenit încheierea Contractului de Finanţare nr. 62, pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie pentru Drum Expres Găeşti-Ploieşti” în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea- Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienţa economică a reţelei de transport din România şi de a aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte viteza de călătorie între Găeşti şi Ploieşti, îmbunătăţind astfel şi conectivitatea la nivel regional.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate, ţinând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislaţiei în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execuţiei Lucrărilor de Construire (PAC) şi asistenţă tehnică până la obţinerea autorizaţiei de construcţie de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);

3. Proiectul Tehnic de Execuţie (PTE), ţinând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislaţiei în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

4. Pregătirea documentaţiei de atribuire a Contractului/lor de lucrări şi a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordată Beneficiarului în perioada derularii procedurii/lor de licitaţii pentru lucrări;

5. Întocmirea documentaţiei suport şi asistenţa tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea şi aprobarea aplicaţiei de finanţare.

Valoarea totală a proiectului este de 24.951.790,13 lei şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-17.931.614,08lei, 15% contribuţia proprie- 3.164.402,48 lei, restul de3.855.773,57 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 29 luni, respectiv între data de 01.12.2019 şi 30.04.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

CITEŞTE ŞI:

BNR relaxează condiţiile pentru amânarea la plată a ratelor la credite

OCDE: Şocul economic este deja mai mare decât cel din perioada crizei financiare. Posibilă revenire în „U”

Benzinăriile din Italia îşi închid pompele. Află motivul acestei decizii

 

 

Adaugati comentariu