Fonduri nerambursabile pentru achiziţia de utilitare

Ministerul Economiei a lansat programul naţional multianual de microindustrializare. Printre categoriile eligibile pentru finanţare se numără şi utilitare din categoria N1, N2, N3.
vehicule-masini-flota-floteauto

Programului naţional multianual de microindustrializare are un bugetpentru 2017 de aproape 75 milioane de lei (peste 16 milioane de euro), statul intenţionând să finanţeze minimum 165 de microîntreprinderi şi IMM-uri, printr-o Alocaţie Financiară Nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar (aproximativ 100.000 de euro). În aceste condiţii, contribuţia proprie a societăţii este de minim 10%.

Domeniile în care pot activa viitorii beneficiari sunt diverse, cum ar fi industria alimentară; industria uşoară (confecţii şi textile), prelucrarea pielăriei, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, vopsirea şi prelucrarea blănurilor; micile fabrici care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu exceptia mobilei, fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite. Mai pot beneficia de acest ajutor micii industriaşi din domeniul construcţiilor metalice şi a produselor din metal; cei din domeniile fabricării calculatoarelor, a produselor electronice şi optice, a echipamentelor electrice.

Printre categoriile aligibile se numără şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează
transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

In cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

Utilitarele achiziţionate trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Potrivit schemei de finanţare, nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Societăţile solicitante pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată într-o perioadă de trei ani.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure, în favoarea Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.

Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligaţia de a achiziţiona utilitarele în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevazute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (care să cuprindă specificaţiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Nerespectarea acestor cerinţelor duce la respingerea decontului.

Potrivit ministrului ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, beneficiarii sunt IMM-urilr cu minimum un an vechime, iar selecţia nu se va face conform principiului „primul venit, primul servit”, ci prin intermediul unei grile de evaluare.

 

 

Adaugati comentariu