Entitățile publice primesc bani pentru 2.300 de stații de încărcare

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat la începutul lunii decembrie schema de finanțare în valoare de 500 de milioane de lei destinată instituțiilor și administrațiilor publice pentru instalarea, în localități, a unui număr aproximativ de 2.300 de stații de încărcare pentru mașini electrice.combustibili alternativi

În condițiile în marea majoritate a șoferilor de mașini electrice preferă încărcarea acestora în stații publice, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat o schemă pentru finanțarea acestora, valabilă până la 31 martie 2022 sau până la epuizarea fondurilor. Potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna, cele 500 de milioane de lei alocate vor permite instalarea în localități a aproximativ 2.300 de stații de încărcare, la care, se vor adăuga, în viitor, și cele 15.000 de stații finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Ghidului de finanțare al programului destinat stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, fondurile se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Sumele maxime ce pot fi decontate variază de la maximum 800.000 de lei în cazul unei instituții publice, până la 8 milioane de lei în cazul Primăriei Capitalei. Administrațiile publice județene vor primi, fiecare, câte 4 milioane de lei, municipiile, în funcție de categorie, 3-4 milioane de lei, orașele și zonele metropolitane – 2 milioane de lei, comunele – 1 milion de lei, iar stațiunile turistice, în funcție de importanța națională sau locală, 2-3 milioane de lei.

La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicația informatică nu va mai permite înscrierea solicitanților.

Administrația Fondului pentru Mediu poate acorda și plăți reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului. ”Sumele reprezentând plăți în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului, se vor restitui AFM. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțele bugetare”, a avertizat AFM, care a transmis că nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.

Tipurile de proiecte finanțate

Concret, prin acest programul sunt finanțează stațiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Totodată, stația de reîncărcare trebuie să permită încărcarea simultană la puterile declarate.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
– achiziția de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;
– lucrări de construcții și montaj al stațiilor de reîncărcare;
– instalațiile electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare;
– realizarea și instalarea panoului de informare;
– realizarea și instalarea panoului de informare conținând sintagma „Proiect finanțat din Fondul pentru mediu”;
– taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit
prevederilor legale;
– active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);
– proiectare, în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiției de bază”;
– consultanță, în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiției de bază”.

Perioada de utilizare a finanțării pentru stații de încărcare

Contractul pentru finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani (perioadă de monitorizare) de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni și se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/ avans. În situații justificate, pe baza solicitării beneficiarului,
durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, dar nu poate depăși 24 de luni.

Criterii de eligibilitate

Pot fi finanțate prin Program proiectele depuse de către instituțiile publice și unitățile administrativ teritoriale care:
a) acționează în nume propriu;
b) sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai terenului pus la dispoziție pentru realizarea proiectului, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
c) imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
d) nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației pe propria răspundere din
cererea de finanțare;
e) nu sunt înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
f) nu au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
g) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
h) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
i) nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declarației din cererea de finanțare.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, decembrie 2021 – ianuarie 2022)

 

CITEȘTE ȘI:

STB extinde soluțiile de plată în mijloacele de transport

Taxarea mașinilor poluante în Europa. Modele pentru România

 

Adaugati comentariu