Drepturile asiguraţilor RCA care vând sau radiază maşina

În cazul vânzării sau radierii unui vehicul, proprietarul care are o poliţă RCA în vigoare îşi poate recupera o parte din bani sau îşi poate transfera clasa de bonus-malus.
Mașina personală

Dacă aţi vândut/radiat vehiculul şi nu aţi produs accidente în perioada în care RCA prezent este în vigoare, vă puteţi recupera suma aferentă perioadei rămase până la expirarea asigurării respective. Pentru recuperarea banilor aferenţi poliţei pentru perioada neutilizată din RCA, în baza originalului poliţei de asigurare şi a certificatului de radiere sau a actelor ce dovedesc vânzarea vehiculului, vă adresaţi intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră.

Dacă aţi vândut/radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou. Acest lucru îl puteţi realiza în baza unei solicitari scrise la care sa atasati documente justificative privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou- dobândit.

În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, veţi beneficia de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele, iar la reînnoirea contractului de asigurare se va avea în vedere cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al dumneavoastră.

Este important să acordaţi atenţie clasei bonus-malus (B/M) de pe poliţa dumneavoastră de asigurare, şi regulilor stabilite pentru acest sistem. În cazul în care consideraţi că încadrarea dumneavoastră în clasa de bonus malus este incorectă, vă recomandăm să vă adresaţi ASF, în scris, prin depunerea unei petiţii utilizand portalul electronic pus la dispozitie de catre ASF.

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către A.S.F. şi a fost introdus ca o măsura de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Acest sistem urmăreşte ca posesorii de vehicule prudenţi sa nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente.

 

 

Adaugati comentariu