Doar o săptămână pentru restituirea taxelor auto

Contribuabilii persoane fizice şi juridice mai pot solicita restituirea taxelor auto doar săptămâna viitoare, în condiţiile în care termenul maxim până la care poate fi depusă cererea de rambursare a banilor este data de 31 august 2018.cursul de schimb

Taxele care se restituie sunt taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Pentru restituirea acestora se depune DOAR cererea de restituire. în care se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea. Nu mai este necesar să se anexeze copii ale documentelor care atestă proprietatea autovehiculului.

Formatul tipizat al cererii de restituire a taxelor auto a fost aprobat prin Ordinul nr. 1937/2018, iar formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la secţiunea Asistenţă contribuabili, Persoane fizice, Legislatie, Formulare fiscale si ghid de completare (formulare fără număr).

IMPORTANT. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Cererea de restituire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se depune la organul fiscal în a cărui rază teritoriala se află domiciliul fiscal (actual) al plătitorului.

Aceasta se soluţionează prin decizie emisă de catre organul fiscal competent, în termen de 45 de zile de la înregistrare, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de situaţie.

Perioada de restuituire

Restituirea efectivă a sumelor se efectueaza de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

– taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;

– timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Pentru sumele restituite se datorează de către stat şi dobanda, care se calculeaza asupra sumei de restituit inmultită cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, adică 0,02%/zi.

Cuantumul dobânzilor se restituie ulterior rambursării taxelor auto.

ATENŢIE. În cazul in care contribuabilul înregistreaza datorii către bugetul de stat, mai întâi se efectuează compensarea sumelor datorate şi după caz, se restituie numai suma ce depăşeşte cuantumul datoriilor. Se impune ca solicitantul restituirii taxei să deţină un cont bancar în care să se efectueze plata.

Situaţia acţiunilor în instanţă

În ceea ce priveşte sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se restituie, potrivit art.5 alin.(1), din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenţă.

Pe de altă parte, potrivit art.6, în situaţia cererilor depuse conform prevederilor art.12 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.912013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonanţel de urgenţă a Guvemului nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Adaugati comentariu