Debitorii pot solicita suspendarea ratelor la împrumuturile pentru rate de capital, dobânzi şi comisioane

suspendarea ratelor

Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de act normativ prin care persoanele fizice sau juridice care au contractat împrumuturi pentru rate de capital, dobânzi şi comisioane pot solicita suspendarea ratelor scadente aferente acestor împrumuturi. De această facilitate beneficiază debitorii care au un contract de creditare în derulare, pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a actului normativ. Sunt incluse doar creditele fără restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

Proiectul de act normativ elaborat de Ministerul Finanţelor modifică, completează şi actualizează HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a aprobării OUG nr. 227/2020.

Măsurile propuse

1. Debitorii au posibilitatea de a solicita suspendarea ratelor de capital, dobânzilor şi comisioanelor pentru o perioadă cuprinsă între minimum 1 lună şi maximum 9 luni; suspendarea poate fi solicitată atât pentru creditele pentru care a fost deja obţinută suspendarea obligaţiilor de plată, cât şi pentru creditele pentru care nu s-a solicitat anterior accesarea facilităţii de suspendare.

2. Perioada maximă de 9 luni să includă şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul amânărilor la plată non-legislative, iar debitorul are posibilitatea de a obţine o singură dată suspendarea obligaţiilor de plată.

3. Solicitările pentru suspendarea ratelor pot fi transmise creditorului până la data de 15 martie 2021 inclusiv, acesta urmând a efectua analiza şi emite decizia până cel târziu la data de 30 martie 2021 inclusiv.

4. Beneficiază de aceste facilităţi debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv, care nu a ajuns încă la scadenţă şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv.

5. De asemenea, debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, să se afle în imposibilitatea onorării obligaţiilor de plată aferente creditului şi să nu se afle în insolvenţă la data solicitării rambursării creditului.

În cazul contractelor ipotecare, persoanele fizice trebuie să declare pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile familiei de situaţia gravă generată de pandemia SARS-COV-2 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului urmare a intrării în şomaj tehnic, a concedierii, a reducerii salariului, a plasării acestuia în carantină instituţionalizată etc.

”Implementarea acestei facilităţi va avea ca efect protejarea persoanelor fizice ale căror venituri au fost afectate în această perioadă şi menţinerea în activitate a companiilor, implicit şi a locurilor de muncă asigurate de acestea pe perioada în care se manifestă efectele răspândirii SARS-CoV-2. Facilităţile prezentate reprezintă un sprijin real pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi a altor categorii de entităţi ale căror venituri au fost afectate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. De asemenea, vor fi menţinute lichidităţile necesare desfăşurării activităţii economice de către întreprinderi pe perioada afectată de restricţiile determinate de pandemia SARS-CoV-2”, a explicat Ministerul Finanțelor.

 

CITEȘTE ȘI:

Consiliul Concurenţei a amendat 16 companii de leasing financiar și Asociaţia Societăţilor Financiare

Piața auto 2020 a scăzut cu 22,6%, dar înmatriculările de automobile electrice au crescut

În 2020, Dacia a înmatriculat peste 47.000 de vehicule în România

 

 

 

Adaugati comentariu