Cum trebuie supravegheate video staţiile ITP

Staţiile ITP sunt obligate să monteze un sistem de înregistrare video funcţional, dotat cu minimum două camere de supraveghere. Ministerul Transporturilor spune că această regulă nu s-a schimbat, iar eventualele înştiinţări privind instalarea a minimum trei camere video nu trebuie luate în considerare.
ITP

Conform noilor prevederi ale Registrului Auto Român referitoare la efectuarea inspecţiilor tehnice periodice (ITP), începând cu data de 21 mai 2018, staţiile ITP omologate care nu vor avea montat şi în funcţiune un sistem de înregistrare video li se va suspenda autorizaţia tehnică. Sistemul trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder).

Mai mulţi proprietari de staţii ITP au fost înştiinţaţi verbal, însă, cu doar câteva zile înainte de data de aplicare a noilor reguli, să achiziţioneze o cameră suplimentară, totalul acestora ajungând astfel la trei, în loc de două, aşa cum este prevăzut în regulament.

Ministerul Transporturilor spune că reglementările nu s-au schimbat, fiind necesare minim două camere de supraveghere.

“Condiţiile ce trebuie a fi asigurate de către staţiile de ITP în vederea înregistrării, prin intermediul unui sistem video, a activităţii efectuată pe Linia de ITP, sunt prevăzute la art. 10 alin. (9¹) din Anexa Ordinului MTCT nr. 2133/2005, cu modificările şi completările ulterioare, unde sunt precizate caracteristicile, condiţiile tehnice, organizatorice şi funcţionale minimale necesare realizării acestor înregistrări video”, precizează Ion Iordăchescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Potrivit oficialului MT, sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition), având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP. Sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP.

Cele 5 funcţionalităţi ale sistemului

Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi:

– să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorutui RAR;

– să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente;

– să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8.00 şi 20.00 şi sâmbătă între orele 8.00 şi 14.00;

– să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/ standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;

– să permită stocarea Inregistrăritor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.

În cazul SITP care dispun de mai multe Linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiţia ca acesta să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure toate cele 5 funcţionalităţi pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeaşi incintă.

Termenul de aplicare al cerinţei privind echiparea cu sistem video a fost cel prevăzut la art. 29, alin. (1), lit. h), respectiv data de 20 mai 2018.

Ce controlează inspectorii RAR

În conformitate cu prevederile art. VI din Ordinul MT nr. 1678/2017, începând cu data de 20 mai 2018 se suspendă de drept autorizaţiite tehnice emise de RAR în cazut staţiitor de ITP ce nu îndeplinesc prevederile art. 3 şi ale art. 10 din Reglementările RNTR1, până la data constatării de către RAR-RA a îndeplinirii prevederitor respective.

Secretarul de stat Ion Iordăchescu spune că în urma controalelor făcute în staţiile ITP, “au existat cazuri de neconformităţi, multe dintre acestea fiind însă corectate imediat sau în termen de maximum cinci zile de la constatare, rămânând un număr redus de staţii care nu au putut sau nu au dorit să se conformeze”. Potrivit acestuia, la începutul lunii iunie 2018, doar 1,8% din numărul total de staţii ITP cu autorizatie tehnică valabilă aveau activitatea de ITP suspendată temporar ca urmare a neinstalării sau a instalării neconforme a sistemului de înregistrare video.

În cadrul controalelor sunt verificate următoarele elemente: clasa/dasele de vehicule pentru care a fost autorizată fiecare staţie, configuraţia şi dimensiunile efective ale staţiei, fluxul de operaţii declarat pentru efectuarea ITP, poziţionarea afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor anatogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe Linia de ITP, a canalului de vizitare/a elevatorului, a celorlalte aparate şi echipamente din dotarea staţiei, de aici decurgând poziţionarea camerelor video şi numărul minim necesar, astfel încât să poată fi respectate toate cerintele şi condiţiile impuse.

Baza legală

Activitatea de inspecţii tehnice periodice este reglementată la nivel naţional prin prevederile OG nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatricutate sau înregistrate în România, modificată şi completată ultima dată prin Legea nr. 260 din 19.12.2017, ce a fost publicată în Monitorut Oficial at României, Partea 1, nr. 1017 din data de 21.12.2017.

În baza acestor acte normative a fost emis Ordinului MTCT nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementăritor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, cu modificările şi completările ulterioare, ultimele fiind aprobate prin Ordinut MT nr. 1319/2016, publicat în MO, Partea I, nr. 857/27.10.2016, Ordinut MT nr. 1678/2017, publicat în MO, Partea I, nr. 996/15.12.2017 şi Ordinut MT nr. 402/2018, publicat în MO, Partea 1, nr. 319/11.04.2018.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iulie-august 2018)

 

Adaugati comentariu