Advertisement
conducere auto defensivă
Home Miscellanea Business Cum se înființează o școală de conducere auto defensivă

Cum se înființează o școală de conducere auto defensivă

Pe masa senatorilor se află, în procedură de urgență, proiectul de lege privind autorizarea şcolilor de conducere auto defensivă și atestarea instructorilor din acest domeniu, o inițiativă menită să crească nivelul de pregătire al șoferilor și, implicit, siguranța rutieră pe șoselele României.

În ianuarie 2022, a fost promulgată Legea 20/2022, care facilitează desfășurarea de cursuri de instruire în domeniul conducerii auto defensive, cursuri ce ar duce la reducerea numărului de accidente rutiere, a urmărilor acestora (decese, răniri, pagube materiale), precum și la o scădere importanta a costurilor sociale generate, care în prezent se ridică la 3,32 miliarde de euro pe an.

Guvernul, respectiv Ministerul Transporturilor, nu a emis însă și normele de aplicare a Legii 20/2022 și, drept urmare, Parlamentul, prin proiectul privind autorizarea şcolilor de conducere auto defensivă, adoptă măsurile legislative necesare, inclusiv prin aducerea normelor secundare, la nivelul normelor primare.

”Amânarea aplicării acestei legi menţine în România, în fiecare zi, în medie 5 morţi, 10 răniţi grav, 80 de răniţi uşor din accidente rutiere și aceste valori ar putea fi diminuate dacă Legea 20/2022 ar fi funcţională”, arată inițiatorii proiectului, 38 de deputați din întreg spectrul politic.

Doar 100.000 din 8 milioane de șoferi

În România, cifra de şcolarizare cumulată a furnizorilor de servicii de instruire în domeniul conducerii auto defensive a fost, în ultimii ani, de aproximativ 100.000 de șoferi.

”Dacă raportăm această cifră la cei 8.000.000 de deţinători de permise active din ţara noastră constatăm că, deşi efectele obţinute în planul siguranţei rutiere au fost majore pentru persoanele şcolarizate şi companiile de la care acestea provin, în plan macroeconomic efectul generat este şi va rămâne unul nesemnificativ, atâta timp cât aceste eforturi nu vor fi dublate şi de un pachet de măsuri legislative şi reglementatorii pentru piaţa de formare iniţială şi permanentă a conducătorilor auto, care să-i stimuleze să participe periodic la programe de formare permanentă în domeniul conducerii auto defensive, aliniindu-se astfel la normele existente în alte ţări, precum Marea Britanie, Germania, Franţa, Olanda”, mai spun inițiatorii.

Trei condiții obligatorii

Potrivit proiectului de lege, în vederea autorizării de către Autoritatea Rutieră Română (ARR) a efectuării cursului de conducere autodefensivă, şcoala trebuie să îndeplinească cumulativ într-o locaţie unică, minim următoarele condiţii referitoare la onorabilitate, bază materială și competenţă profesională.

Se consideră îndeplinită condiţia de onorabilitate dacă şcoala nu a avut autorizaţia retrasă în ultimul an, iar instructorul nu a fost condamnat pentru infracţiuni care-l fac incompatibil cu calitatea de instructor de conducere auto defensivă și nu a fost declarat inapt de către ARR; o persoană este declarată inaptă dacă a activat în cadrul unei şcoli de conducători auto căreia i-a fost retrasă autorizaţia, din vina acestuia.

Pe de altă parte, se consideră îndeplinită condiţia privind baza materială, dacă în ceea ce priveşte pregătirea teoretică, şcoala deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate, cu contract de închiriere sau cu contract de comodat, spaţii adecvate procesului de învăţământ. Spaţiile adecvate procesului de învăţământ în care şcoala poate efectua cursul teoretic de conducere defensivă trebuie să cuprindă minim o sală de pregătire teoretică, spaţiu pentru activitatea de secretariat şi arhivă, grup sanitar.

Fiecare sală de pregătire teoretică deţinută trebuie să fie astfel dimensionată astfel încât să asigure o suprafaţă efectivă de minim 2 mp, respectiv 5 mp pentru fiecare cursant şi pentru instructorul de conducere auto defensivă şi trebuie să cuprindă:
– 20 de echipamente didactice pentru cursanţi şi un echipament didactic pentru instructorul de conducere auto defensivă (mese şi scaune);
– retroproiector;
– tabla magnetica sau flipchart;
– acces Internet;
– o trusă auto de prim ajutor şi 2 stingătoare auto cu pulbere.

Totodată, se consideră îndeplinită condiţia privind baza materială, dacă în ceea
ce priveşte pregătirea practică, școala de conducere auto defensivă deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate, cu contract de închiriere sau cu contract de comodat o sală, alta decât sala de pregătire teoretică, dotată cu simulatoare auto şi echipamente specifice.

Simulatoarele auto constau în echipamente care simulează habitaclul unui autovehicul şi care trebuie să asigure răsturnarea, pentru un ciclu de 540 de grade și impactul frontal; echipamentele specifice care testează viteza de reacţie şi acuitatea vizuală, exemplifică poziţionarea mâinilor pe volan la rotirea volanului la 90, 180 şi 270 de grade și exemplifică mişcarea capului unui conducător auto, în funcţie de poziţia tetierei.

De asemenea, școala trebuie să dețină în proprietate, cu contract de închiriere sau cu contract de comodat și un poligon auto, cu următoarele caracteristici: pista betonată/asfaltată cu o lungime minimă de 150 m şi o lăţime minimă de 10 m, în linie dreaptă; pista betonată/asfaltată cu o lăţime minimă de 10 m, care este în prelungirea celei în line dreaptă şi care asigură efectuarea unui viraj la 180°, raza viratoare fiind de minim 7 m; 20 conuri de semnalizare rutieră; spaţii de degajare, de minim 4 m pe fiecare din părţile laterale pentru pista care este în linie dreaptă şi de minim 6 m pe fiecare din părţile laterale pentru viraje; aspersoare de apă, care să asigure udarea pistei pe o lungime de minim 50 m, în linie dreaptă.

În plus, școala mai trebuie să dețină și minimum două autovehicule de aceeaşi marcă, model şi tip dintre care unul dotat cu ABS, iar cealălat fără ABS, precum și minimum un autoturism cu ambele punţi, faţă şi spate, viratoare, sau minimum un autoturism dotat cu dispozitivul „roţi libere”.

Pentru a fi autorizată, școala mai trebuie să facă dovada că a angajat, cu contract individual de muncă, minimum doi instructori de conducere auto defensivă.

Regulile de autorizare pentru școala de conducere auto defensivă

Potrivit proiectului de lege, pentru a fi autorizată în domeniul conducerii auto defensive, entitatea solicitantă va depune la ARR. un dosar care trebuie să cuprindă: cererea, lista personalului didactic, actele de proprietate, contractul de închiriere sau contractul de comodat, după caz, pentru spaţiile deţinute și lista cuprinzând echipamentele şi dotările tehnico-didactice proprii.

Autoritatea Rutieră Română va analizează documentele depuse, urmând ca, în termen de 15 zile de la data primirii dosarului, să informeze Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR). Ulterior, ARR va elibera solicitantului autorizaţia de şcoală de conducere auto defensivă ori comunică în scris refuzul motivat, după caz, în termen de 5 zile de la data informării asupra acestui fapt de către ISCTR.

Obligațiile școlilor de conducere auto defensivă

Potrivit proiectului de lege, școlile de conducere auto defensivă au următoarele obligaţii:
a) să încheie contract în vederea pregătirii cu fiecare dintre persoanele care solicită pregătirea;
b) să asigure completarea Registrului Naţional al Cursanţilor cu toate persoanele cu care a efectuat pregătirea;
c) să introducă în Registrul Naţional al Cursanţilor date care sunt conforme cu realitatea, complete şi corecte;
d) să deţină la sediu toate documentele aferente înscrierii, pregătirii şi finalizării pregătirii persoanelor, arhivate cel puţin 3 ani;
e) să asigure existenţa la sediu a copiilor după documentele care atestă calitatea de instructor de conducere auto defensiva
f) să efectueze pregătirea practică a persoanelor numai după finalizarea pregătirii teoretice;
g) să utilizeze în procesul de pregătire practică doar simulatoare şi autoturisme cu modificări care respectă prevederile HG l029/2008;
h) să elibereze dovada absolvirii cursului doar persoanelor care au urmat integral orele de pregătire teoretică şi practică;
i) să-şi desfăşoare activitatea în locaţiile care au fost autorizate în acest sens. Se pot efectua sesiuni de instruire și în afara locaţiei autorizate, dar numai în următoarele condiţii: toți parametri tehnici (săli/simulatoare/poligon) să fie conform condiţiilor minime de autorizare și să anunţe cu minimum 5 zile înainte Biroul ISCTR din judeţul respectiv.
j) să depună, în termen de cel mult 5 zile, la agenţia teritorială a ARR toate documentele aferente modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare;
k) să efectueze pregătirea practică numai în condiţiile respectării prevederilor Codului Muncii.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, septembrie 2023)

 

 

CITEȘTE ȘI:

Un pas înainte pentru lărgirea DN 3 la două benzi pe sens, în zona oraşului Pantelimon

Constructorul turc Makyol a câștigat toate tronsoanele de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

ges
Juridic

Guvernul a aprobat Strategia pe termen lung pentru reducerea emisiilor de GES

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul a aprobat, în ședința...

gaze cu efect de seră
Juridic

7 aspecte-cheie despre raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Directiva CSRD

Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzută de Directiva privind...

Schengen
Juridic

Parlamentul European vrea ca toate subvențiile pentru combustibilii fosili să fie eliminate, la nivel global, până în 2025

Parlamentul European a convenit asupra recomandărilor pe care le va prezenta la...

Înmatriculările de mașini noi în UE
Business

Afacerile din comerţul auto-moto, în creștere cu 14,1% în primele 9 luni

Afacerile din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor...