Cum se eliberează certificatul de daunalitate de la BAAR

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România - BAAR eliberează, la cerere, un certificat de daunalitate, document care conţine informaţii referitoare la daunele înregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenţa acestor daune.
Drumul Expres Ploieşti - Găeşti

Certificatul de daunalitate este emis în română şi engleză şi poate fi util persoanelor care vor să încheie asigurarea RCA în alte ţări.

Modalitatea de obţinere

Documente necesare pentru obţinerea documentului sunt:

  • Completarea unei cereri şi trimiterea acesteia la adresa de email certificat@aida.info.ro.
  • Copie a cărţii de identitate
  • Pentru persoanele care doresc să primească certificatul în străinatate – dovada rezidenţei la adresa unde se solicită a fi trimis Certificatul de daunalitate (pentru cetăţenii români cu reşedinţa în străinatate)
  • Pentru persoane împuternicite să ridice certificatul în numele şi pentru titular – mandat autentic în original încheiat în faţa unui notar public
  • Pentru persoane juridice – Împuternicirea persoanei desemnate să solicite şi să primească/ridice certificatul, respectiv un document aflat în perioada de valabilitate din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (ex: certificat constatator ORC)

Modalităţi de transmitere a documentelor

Pentru obţinerea certificatului de daunalitate, documentele pot fi transmise astfel:

  • Prin poşta electronică la adresa de email certificat@aida.info.ro
  • Prin Poşta Româna la sediul BAAR (adresa poştală: Bucuresti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 5
  • Prin depunere personală la sediul BAAR, adresa Bucureşti, sector 2, strada Vasile Lascar, nr 40-40Bis, etaj 5

Potrivit BAAR, documentele trimise la o altă adresa aparţinând instituţiei nu vor fi luate în considerare

Termenul de emitere

Emiterea certificatului se face în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, însoţită de toate documentele menţionate.

Intrarea în posesia a documentului se poate face fie prin ridicare personală sau de către persoana care prezintă un mandat în formă autentică (mandat notarial) de la sediul BAAR, fie prin intermediul Poştei Române, prin trimitere cu confirmare de primire, la adresa din cartea de identitate din România sau la adresa din documentul de rezidenţă din străinatate

Reprezentanţii BAAR menţionează că certificatul de daunalitate nu poate fi transmis prin email şi nici la alte adrese, declarate pe proprie răspundere de către solicitant.

Certificatul se emite fără ştampilă şi fără semnătură, dar cu număr de înregistrare şi cod de validare. Validarea se face prin intermediul unui cod unic de securitate, imprimat pe fiecare certificat emis – certificatul de daunalitate poate fi validat la o adresă web dedicată (menţionată în certificat).

Adaugati comentariu