Cum poţi folosi fonduri europene pentru finanţarea flotelor

Pentru reînnoirea flotelor, antreprenorii pot folosi drept surse de finanţare şi bani europeni, alocaţi în perioada 2014 – 2020 prin intermediul fondurilor structurale şi de coeziune. Autorităţile au adoptat legislaţia necesară, inclusiv regulile de eligibilitate a cheltuielilor.fonduri-europene-pentru-finantarea-flotelor-floteauto

Fondurile europene disponibile în exerciţiul financiar 2014-2020 vor putea fi folosite şi pentru cumpărarea de vehicule. În programul anterior, 2007-2013, astfel de achiziţii nu au fost eligibile deoarece România nu a reuşit să includă acest lucru în priorităţile programelor operaţionale, cu excepţia unor cumpărări de rame electrice în POS-T, dar la care s-a renunţat în cele din urmă.

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, sunt disponibile fonduri europene în valoare de aproximativ 42 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune.

fonduri-europene-pentru-finantarea-flotelor-floteautoLa nivelul programelor operaţionale, alocările financiare sunt următoarele: Programul Operaţional (PO) Infrastructură Mare – 9,41 mld. euro; PO Regional – 6,7 mld. euro; PO Capital Uman – 4,22 mld. Euro; PO Competitivitate – 1,33 mld. euro; PO Capacitate Administrativă – 0,55 mld. euro; PO Asistenţă Tehnică – 0,21 mld. euro; Plăţi directe în agricultură – 10 mld. euro.

Cu o oarecare întârziere, autorităţile de la Bucureşti au reuşit să adopte şi legislaţia necesară, reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene spunând că din luna septembrie pot fi lansate noi apeluri de proiecte.

Unul dintre cele mai importante acte normative aşteptate de solicitanţi a fost cel privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Potrivit HG nr.399/2015, publicată în această vară în Monitorul Oficial, costurile cu achiziţia autovehiculelor sau altor mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în condiţii de leasing, sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor sau managementului operaţiunii.

Valoarea cheltuielilor eligibile nu trebuie, însă, să depăşească echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat. Prin excepţie, cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în leasing sunt eligibile peste plafonul echivalentului a 15.000 euro, fără TVA, dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii.

În plus, se spune în actul normativ, caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi mijloacelor de transport trebuie să fie adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.

În cazul leasingului, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ condiţiile generale şi următoarele condiţii specifice:

 • beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;
 • ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing;
 • ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de implementare a contractului/ deciziei/ ordinului de finanţare;
 • în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului.

Cheltuiala cu TVA este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii şi este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

Conform actului normativ, nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţia autovehiculelor sau mijloace de transport second-hand.

Condiţii generale pentru eligibilitate

Pentru a fi eligibile la decontare, toate cheltuielile descrise mai sus trebuie să îndeplinească cumulativ şi o serie de condiţii cu caracter general.

să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;

 • să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/ controlate/ auditate;
 • să fie în conformitate cu prevederile programului;
 • să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
 • să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 • să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 • să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

  Bază de date cu preţuri de referinţă

Pentru o serie de vehicule specializate, destinate investiţiilor în mediul rural, antreprenorii au la dispoziţie o Bază de Date cu Preţuri de Referinţă. Aceasta este este disponibilă pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) sub forma unei aplicaţii web şi poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), cât şi de beneficiarii care vor demara procedura de achiziţie. Aplicaţia bazei de date rulează online pe pagina web a AFIR, fără a fi nevoie de descărcarea acesteia de către cei care doresc să o folosească.

Practic, în cazul în care beneficiarul privat doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta va putea să-l achiziţioneze direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte. Solicitantul trebuie doar să se asigure că bunul care urmează a fi cumpărat trebuie să se regăsească în memoriul justificativ sau în studiul de fezabilitate depus odată cu proiectul de investiţie şi să respecte întocmai cerinţele şi caracteristicile tehnice menţionate în aceste documente.

Prin PNDR, antreprenorii pot achiziţiona ambulanţe, vehicule pentru servicii de asistenţă socială, vehicule de curăţare a străzilor, vehicule de stingere a incendiilor, vidanjoare, precum şi piese şi accesorii pentru autovehicule.

 

(Articol publicat în revista FloteAuto, septembrie 2015)

 

2 thoughts on “Cum poţi folosi fonduri europene pentru finanţarea flotelor

 1. Unde pot afla mai multe informatii despre accesarea acestor fonduri europene ? Cunoasteti o firma specializata in scrierea acestor gen de proiecte ?
  Multumesc

  1. Bună ziua, puteți afla mai multe detalii despre companiile specializate în consultanță pentru obținerea fondurilor europene căutând pe internet. Nu putem face recomandări în acest sens asupra unei firme sau alteia atâta vreme cât nu am lucrat cu ea.

Adaugati comentariu