IMM
Home Administrare flote Fiscalitate Cum a fost simplificată restituirea taxelor auto

Cum a fost simplificată restituirea taxelor auto

Pentru rambursarea taxelor auto se depune DOAR cererea de restituire. în care se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare atât la datele de identificare ale plătitorului, cât şi la cele ale autovehiculului.

Odată cu publicarea Ordinul nr. 1937/2018 în Monitorul Oficial, românii au la dispoziţie toate pîrghiile necesare pentru a obţine, de la stat, restituirea taxelor de înmatriculare auto declarate neconforme de Curtea Europeană de Justiţie.

Concret, prin Ordinul nr. 1937/2018 s-a aprobat formatul tipizat al cererii de restituire a taxelor auto. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la secţiunea Asistenţă contribuabili, Persoane fizice, Legislatie, Formulare fiscale si ghid de completare (formulare fără număr).

Taxele care se restituie sunt taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Pentru restituirea acestora se depune DOAR cererea de restituire. în care se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea. Nu mai este necesar să se anexeze copii ale documentelor care atestă proprietatea autovehiculului.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Cererea de restituire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se depune la organul fiscal în a cărui rază teritoriala se află domiciliul fiscal (actual) al plătitorului.

Aceasta se soluţionează prin decizie emisă de catre organul fiscal competent, în termen de 45 de zile de la înregistrare, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de situaţie.

Termenul maxim până la care poate fi depusă cererea este data de 31 august 2018.

Restituirea efectivă a sumelor se efectueaza de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

– taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;

– timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Pentru sumele restituite se datorează de către stat şi dobanda, care se calculeaza asupra sumei de restituit inmultită cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, adică 0,02%/zi.

Cuantumul dobânzilor se restituie ulterior rambursării taxelor auto.

IMPORTANT: În cazul in care contribuabilul înregistreaza datorii către bugetul de stat, mai întâi se efectuează compensarea sumelor datorate şi după caz, se restituie numai suma ce depăşeşte cuantumul datoriilor. Se impune ca solicitantul restituirii taxei să deţină un cont bancar în care să se efectueze plata.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

fiscal
Fiscalitate

Cele mai importante propuneri de modificare a Codului Fiscal explicate de consultanții de la Deloitte. Când intră în vigoare

Proiectul de Lege publicat în data de 19 septembrie 2023 privind unele...

impozit special
Fiscalitate

Noile măsuri fiscale. Impozit special pe autoturismele cu o valoare de achiziție individuală de peste 375.000 lei

Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în...

fiscal
Fiscalitate

ACAROM: Noile măsurile fiscale vor avea un impact negativ asupra sectorului auto național

Asociația Constructorilor de Automobile din România – ACAROM a anunțat, joi, că...

e-Factura
Fiscalitate

E-Factura – următorul pas spre digitalizarea fiscală în România

La finele lunii iulie 2023, Consiliul UE a aprobat derogarea privind adoptarea...