CORONAVIRUS. Cum au fost majorate PEDEPSELE din Codul Penal

Imediat după declararea stării de urgenţă, Codul Penal a fost modificat şi completat, prin OUG 28 din 18 martie 2020, în sensul majorării pedepselor pentru infracţiunea de fals în declaraţii şi infracţiunea de zadărnicire a combaterii bolilor. Totodată a fost introdusă şi o nouă infracţiune, cea de omisiune a declarării unor informaţii în legătură cu posibilitatea intrării în contact cu o persoană care suferă de o boală infectocontagioasă.
codul penal

Modificările aduse faptelor incriminate în Codul Penal

I. Infracţiunea de fals în declaraţii

In forma anterioară, declararea necorespunzătoare a adevărului în faţa unui funcţionar public sau unei unităţi în persoana îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine sau pentru altul, reprezenta infracţiunea de fals în declaraţii (art. 326 din Codul Penal) şi era sancţionată cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

In noua reglementare, se menţine incriminarea aceleiaşi fapte, însă limita minimă se măreşte la 6 luni. Totodată, s-a adaugat un nou alineat care sancţionează falsul în declaraţii în scopul ascunderii unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Potrivit Codului Penal, cuantumul amenzii se stabileşte, de către instanţă, prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile. Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii; b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani; c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani.

II. Infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor

În forma anterioară, nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă avea ca urmare răspândirea unei asemenea boli, reprezenta infracţiunea de zădarnicire a combaterii bolilor (art. 352 din Codul Penal) şi se pedepsea cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar fapta săvârşită din culpă era pedepsită cu închisoare de la o lună la şase luni sau cu amendă.

În noua reglementare, s-au adus modificari substanţiale.

Textul de lege anterior a fost abrogat în totalitate şi au fost introduse 9 alineate noi prin care s-a extins aria de acoperire a acestei infracţiuni şi s-au introdus pedepse mult mai aspre:

  • nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;
  • nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani;
  • transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi;
  • totodata, legiuitorul sancţionează săvârşirea infracţiunii din culpă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, însă şi variantele agravante (dacă faptele au produs vătămarea corporală sau moartea uneia sau mai multor persoane) ale căror limite maxime a pedepselor sunt de la 5 la 15 ani.

Pentru o şi mai clară interpretare a textului modificat, termenul de „carantină” este definit ca fiind restricţia activităţilor si separarea de alte persoane, în spaţii special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

Completările aduse Codului penal. Introducerea unei noi infracţiuni

În noua reglementare, omisiunea declarării unor informaţii (art. 3521din Codul penal) este sancţionată cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi reprezintă fapta persoanei de a omite divulgarea cadrelor medicale sau unui funcţionar public sau unei unităţi în care acestea îşi desfăşoară activitatea unele informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boala infectocontagioasă.

„Aşadar, textul de lege incriminează distinct această faptă faţă de infracţiunea de fals în declaraţii. Simpla omisiune a declarării unor circumstanţe generale referitoare la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă este pedepsită”, spune avocatul Mircea Teis, fondatorul societăţii TEIS Criminal Lawyers.

Raportat la contextul actual, infracţiunea de fals în declaraţii poate produce consecinţe juridice:

  • în ceea ce priveşte declaraţia pe proprie răspundere dată de orice persoană fizică cu privire la scopul deplasării, în momentul părăsirii domiciliului;
  • în ceea ce priveşte declaraţia pe proprie răspundere dată de orice persoană juridică în scopul obţinerii Certificatului de Ssituaţie de Urgenţă (CSU).

Citeşte şi:

Cât te costă să fugi din izolare sau carantinare? 300 lei/zi + amendă 20.000 lei + dosar penal

„Modificarea textelor de lege din Codul penal, precum şi incriminarea unei noi fapte, demonstrează hotărârea organelor Statului de a preveni şi combate cu celeritate o anumită zonăinfracţională, aspect care se va concretiza, cel mai probabil, într-un număr mare de dosare penale ce vor avea ca obiect infracţiunile nou modificate şi/sau completate şi nu numai.Având în vedere viteza cu care se modifică/completează actele normative, a crescut riscul atragerii răspunderii penale. A nu se pierde din vedere faptul că necunoaşterea legii nu înlătură răspunderea penală”, avertizează avocatul Mircea Teis.

 

CITEŞTE ŞI:

Legea pentru ride-sharing va fi completată. Noi tipuri de autoturisme

Industria de componente auto a făcut un pas în faţă împotriva Covid-19

DKV Euro Service și decontarea noii taxe de drum din Bulgaria

 

Adaugati comentariu