Contribuţia Sectorului Asigurări la veniturile ASF a crescut cu 27%

Exerciţiul financiar 2015 al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) s-a încheiat cu cele mai reduse cheltuieli anuale înregistrate de la înfiinţare, în contextul finalizării procesului de restructurare şi reformare a instituţiei, susţin reprezentanţii ASF. Autoritatea se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.leasing financiar

Volumul total al cheltuielilor a fost anul trecut de 120,7 milioane de lei, în scădere cu peste 18% faţă de nivelul din 2014, potrivit execuţiei bugetare auditate de PricewaterhouseCoopers. Gradul de realizare a cheltuielilor a fost de 78% din nivelul bugetat.

Cheltuielile de personal s-au diminuat anul trecut cu peste 21% faţă de 2014, în condiţiile implementării unei organigrame mai simple, bazată pe un număr mai mic de trepte ierarhice, şi reducerii numărului de angajaţi, spun reprezentanţii ASF.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut cu 3% comparativ cu 2014, două capitole importante reprezentând contribuţia ASF în cadrul proiectului BSR de auditare a societăţilor de asigurare şi întreţinerea bazei CEDAM prin care este ţinută evidenţa poliţelor RCA.

Cheltuielile de capital ale ASF au crescut anul trecut cu 282,5% ca urmare a contribuţiei la finanţarea unui proiect al Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind noile standarde de tranzacţionare MiFIR, a achiziţiei de licenţe şi softuri IT, precum şi a instalării unui nou sistem de securitate pentru accesul în sediu.

Pe de altă parte, investiţiile pe 2015 au reprezentat numai 27% din suma bugetată, în principal din cauza întârzierilor survenite în cadrul procedurilor de achiziţie publică aferente proiectelor de realizare a unei infrastructuri IT centralizate şi de implementare a unui sistem modern de procesare a petiţiilor de la consumatori – execuţia acestora fiind transferată în 2016.

La capitolul venituri, execuţia bugetară pe 2015 a consemnat un volum total de 157,3 milioane de lei, în scădere cu 5,2% faţă de 2014, pe fondul reducerii contribuţiilor entităţilor supravegheate. Gradul de realizare a veniturilor faţă de nivelul bugetat a fost însă de 105%.

Contribuţia Sectorului Asigurări la veniturile ASF a crescut anul trecut cu 27%, inclusiv datorită recuperării unor restanţe din 2014. Drept urmare, începând cu 1 ianuarie 2016, Autoritatea a redus cu 20% cota asupra primelor brute încasate pentru RCA şi cu 50% cota din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative.

Controlul strict al costurilor, dar şi nerealizarea unor proiecte de investiţii reportate pentru 2016 au condus la înregistrarea în anul 2015 a unui excedent de 36,5 milioane de lei, comparativ cu execuţia bugetară a anului 2013 – încheiată cu un deficit curent de aproape 10 milioane de lei, şi respectiv cea a anului 2014 – încheiată cu un excedent de peste 18 milioane de lei.

 

 

Adaugati comentariu