Cele mai reclamate societăţi de asigurări

În semestrul I, clienţii nemulţumiţi ai societăţilor de asigurări au trimis, spre soluţionare, 4.689 de reclamaţii la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în creştere cu 17,46% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai reclamate societăţi de asigurări au fost Asirom, Euroins şi City Insurance.
asigurare

În cadrul categoriei asigurarilor generale, ponderea importantă în semestrul I o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu un număr de 3.053 petitii (82,63%), în creştere cu 22,61% faţă de înregistrările din perioada similară a anului trecut.

Aspectul cel mai des reclamat de către petenţi a fost nerespectarea condiţiilor contractuale sau a normelor RCA, aspecte care s-au regăsit în 2.010 cazuri, acestea reprezentând 54,40% din total.

Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumparare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi (21,76%), informaţii referitoare la sistemul bonus-malus (8,74%), respectiv solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor (5,63%).

Sursa: ASF

Comparativ cu semestrul I din 2017 se constată o inversare a ponderilor aspectelor semnalate cel mai des de către petenţi. În semestrul I/2017, un procent de 60,74% dintre  petenţi au reclamat neplata valorii despăgubirii/răscumpărării valorilor solicitate, nerespectarea  prevederilor contractuale reprezentând doar 6,52% dintre petiţii.

Sursa: ASF

Cele 3.053 petiţii înregistrate şi solutionate în semestrul I pe clasa RCA si Carte Verde reprezintă aproximativ 0,05% din numarul contractelor RCA in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare (5.972.882) si, respectiv 1,60% din numarul dosarelor de dauna RCA deschise in acest semestru (190.476),  conform datelor raportate de catre asiguratori la ASF.

Pe clasa asigurarilor facultative CASCO în semestrul I. 2018 s-au înregistrat 178 petitii, in scadere cu 3,78% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

Ce au greşit asigurătorii

Reprezentanţii ASF spun că din activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor au fost identificate următoarele deficienţe:

  • depăşirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
  • neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la valoarea maximă de despăgubire;
  • depăşirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor/reconstatărilor;
  • neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
  • stabilirea valorii de piaţă de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ţine seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
  • întocmirea ofertelor de despăgubire de către asigurători, fără a se face dovada respectării prevederilor legale;
  • justificarea insuficientă a soluţiilor adoptate de către asigurători şi comunicate ASF pentru soluţionarea petiţiilor;
  • încheierea de noi poliţe de asigurare RCA în cazul autovehiculelor nou dobândite, fără a se ţine seama de istoricul în asigurare;
  • neplata penalităţilor de întârziere odată cu plata despăgubirii;
  • diminuarea cuantumului despăgubirii ca urmare a neacceptării tarifului oră-manoperă practicat de unitatea reparatoare auto şi înscris în documentele de reparaţie.

„Se constată că pe segmentul asigurărilor auto – RCA si CASCO – ponderea petiţiilor soluţionate favorabil petenţilor (68,59%) este mai mare decât cea a  petiţiilor constatate ca neîntemeiate, în timp ce pe segmentul asigurărilor facultative non-auto  şi de viaţă situaţia este inversă, ponderea importantă fiind deţinută de petiţiile constatate ca  neîntemeiat formulate ( peste 53%). Această stare de fapt arată că, pe segmentul asigurărilor auto s-au  înregistrat cele mai multe deficienţe, în principal în instrumentarea dosarelor de daună, din punct de vedere  al respectării prevederilor legale şi/sau contractuale. Pentru remedierea tuturor deficienţelor constatate, DRPPEF –Serviciul Petiţii a întreprins toate măsurile necesare potrivit prerogativelor conferite de  ROF al ASF”, arată reprezentanţii ASF.

Cele mai reclamate societăţi

Asigurătorii care au primit cele mai multe petiţii sunt Asirom 956 reclamaţii (25,87% din total), Euroins – 752 reclamaţii (20,35%) şi City Insurance – 722 reclamaţii (19,54%), cele trei societăţi depăşind şi pragul de 10% al petiţiilor cu petent unic.

Sursa: ASF

Potrivit datelor ASF, primele opt societati de asigurare cu cele mai multe petitii unice analizate in semestrul I 2018 au insumat 84,17% dintre petitiile analizate in mod unic, celelalte societati sau brokeri de asigurare inregistrand petitii in procente sub 0,55%.

Două societăţi de asigurare au înregistrat o scădere procentuală a petiţiilor înregistrate în semestrul I/2018 faţă de perioada similară a anului trecut, şi anume Uniqa Asigurari (-19,15%) şi Groupama(-17,89%). Celelalte şase societăţi de asigurare analizate au înregistrat creştere procentuală a numărului de petiţii şi anume: Asirom (+79,03%), Omniasig (+46,52%); Euroins (+31,01%), Allianz-Tiriac (+29,46%), Generali (+16,30%) şi City Insurance (+12,11%).

Modalităţile de soluţionare

Potrivit ASF, pe clasa asigurărilor obligatorii auto au fost soluţionate în favoarea petenţilor un număr de 2.115 petiţii (69,28% din totalulde 3.053 înregistrat pe această clasă).

În acelaşi timp, pe clasa asigurărilor facultative CASCO au fost soluţionate în favoarea petenţilor un număr de 101 petiţii (56,74% din total clasă).

„Urmare activitatii de analiza si solutionare a petitiilor primite la ASF, s-a realizat un procent de peste 50% al petitiilor finalizate in favoarea petentilor pentru urmatoarele societati de asigurare: City Insurance (70,78%), Asirom (70,50%), Euroins (63,56%), Uniqa Asigurari (53,95%), Generali (51,40%) şi Omniasig (50,36%)”, arată reprezentanţii ASF

Potrivit acestora, cei mai mulţi petenţi şi-au transmis reclamaţiile prin e-mail (71,49%). Ceilalţi au preferat canalul on-line (14,5%), poşta (10,1%) ori s-au prezentat direct la sediul ASF (3,31%).

 

 

Adaugati comentariu