Ce pot face creditorii şi păgubiţii Astra Asigurări? Pe site-ul ASF sunt publicate informaţii utile

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat pe propria pagină de internet şi pe pagina de Facebook un scurt ghid al consumatorului care include şi un set de întrebări şi răspunsuri pentru situaţii frecvent întâlnite în cazul asigurătorului Astra.
plata despăgubirilor RCA

Consiliul ASF a solicitat, la finalul lunii trecute, intrarea în faliment a societăţii Astra Asigurări, care
se află în administrare specială, şi a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei.

„Consumatorii care au încheiat un contract sau o poliţă de asigurare cu societatea
Asigurare-Reasigurare Astra SA sunt rugaţi să urmărească informaţiile publicate de ASF
(www.asfromania.ro) şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), sau să solicite detalii telefonic”,
menţionează reprezentanţii ASF.

Potrivit acestora, listele potenţialilor creditori de asigurări (asigurat, beneficiar al asigurării sau
persoană păgubită în cazul asigurării de răspundere civilă – cei îndreptăţiţi a solicita compensaţii
de la FGA), rezultate din evidenţele transmise de asigurător, se publică de către FGA după 30 de zile
de la apariţia în Monitorul Oficial a deciziei ASF. Persoanele care nu se regăsesc în lista publicată se
pot adresa direct FGA în vederea includerii pe lista potenţialilor creditori de asigurări, pe baza
documentelor care să susţină cererea.

Decizia ASF privind declanşarea procedurii de faliment la Astra Asigurări a fost publicată recent în
Monitorul Oficial.

Conform legii, falimentul unei societăţi de asigurare este hotărât de către o instanţă judecătorească.
FGA va efectua plăţile către creditorii de asigurări de la data rămânerii definitive a hotărârii privind
deschiderea procedurii de faliment în limita plafonului legal (450.000 lei/creditor de asigurare).

Creditorii de asigurări pot solicita plăţi, conform legii, cum ar fi: sumele cuvenite creditorilor de
asigurări aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situaţia încetării
contractului de asigurare, precum şi despăgubirile/indemnizaţiile cuvenite creditorilor de asigurări
pentru evenimente produse până la maxim 90 de zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti de
deschidere a procedurii de faliment, în situaţia în care contractele de asigurare nu au încetat până la
acea dată.

„În situaţia unor daune produse anterior deciziei ASF şi pentru care a fost deschis dosar de daună la
asigurator, dar şi în situaţia producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a
contractului de asigurare, asiguraţii/beneficiarii asigurării/ persoanele păgubite se pot adresa FGA”, au punctat reprezentanţii ASF.

Aceştia precizează că FGA a fost constituit prin lege pentru protejarea asiguraţilor, beneficiarilor
asigurării, precum şi terţelor persoane păgubite, în cazul în care societatea asigurătoare se află în
stare de faliment.

„Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziţia FGA, este plata indemnizaţiilor/despăgubirilor
rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii, către
creditorii de asigurări îndreptăţiţi ai societăţii de asigurare aflată în faliment, cu respectarea
plafonului de garantare prevăzut de lege”, potrivit ASF.

 

 

Adaugati comentariu