Bani de la stat pentru reducerea emisiilor din transporturi

În perioada următoare, vor fi lansate două programe pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi, ce vizează achiziția de autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane și dezvoltarea infrastructurii de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.profitul reinvestit

Transport public nepoluant

Astfel, în perioada 3 octombrie – 2 noiembrie 2018, unităţile administrativ-teritoriale – municipii reşedinţe de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti vor putea depune dosare de finanțare pentru Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Acest program beneficiază de un buget de 460 milioane lei și va susține achiziția de autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC (gaz natural comprimat) sau troleibuze.

Potrivit Ghidului de finanţare, fondurile  nerambursabile, asigurate de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din preţul de achiziţie al autobuzului/troleibuzului.

Suma maximă finanţată în funcţie de numărul de locuitori este:

  • 000-200.000 locuitori – buget maxim 20.000.000 lei;
  • 001-400.000 locuitori – buget maxim 110.000.000 lei;
  • peste 400.001 locuitori – buget maxim 340.000.000 lei.

Dacă suma solicitată prin cererea de finanţare depăşeşte pragul maxim

permis aferent numărului de locuitori, diferenţa rezultată va fi considerată neeligibilă.

Contribuţia proprie a solicitantului şi cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.

În cadrul sesiunii, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare.

Autovehiculele achiziţionate în cadrul proiectului vor purta un autocolant de informare inscripţionat cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu“.

Infrastructură de alimentare verde în municipii

Cel de-al doilea program vizează instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și are un buget de 92 milioane lei.

Unităţile administrativ-teritoriale – reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti vor putea depune dosare pentru participarea în cadrul programului în perioada 18 octombrie – 16 noiembrie 2018.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, şi se anunţă la data lansării sesiunii de depunere a proiectelor.

Suma maximă finanţată de Autoritate pentru instalarea unei staţii de

reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

  1. a) cheltuieli pentru achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
  2. b) cheltuieli cu lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;
  3. c) cheltuieli aferente instalaţiilor electrice, cu excepţia cheltuielilor

aferente instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidenţiate separat în cadrul devizului general;

  1. d) cheltuieli efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
  2. e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
  3. f) cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licenţe, knowhow); g) cheltuieli diverse şi neprevăzute conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. h) cheltuieli cu studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, în procent de

maximum 4% din valoarea eligibilă a capitolului „investiţie de bază“.

 

 

Adaugati comentariu