Autostrada Braşov – Bacău. Fonduri europene pentru documentaţia tehnică

CNAIR a depus, la finalul lunii mai 2019, cererea de finanţare din fonduri europene a elaborării documentaţiei tehnice pentru Autostrada Braşov - Bacău, cu o lungime de 160 de kilometri.leasing

Banii europeni nerambursabili vor fi alocaţi prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea – Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Valoarea totală a proiectului pentru Autostrada Braşov – Bacău este de 37,193milioane de lei, din care 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 26,788 milioane de lei lei, 15% contribuţia naţională – 4,727 milioane de lei, restul de 5,678 milioane de lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

La finalul lunii mai, CNAIR a lansat şi procedura de achiziţie publică pentru realizarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru Autostrada Braşov – Bacău.

În cadrul contractului vor fi prestate următoarele servicii şi vor fi elaborate următoarele documente:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
  • Întocmirea documentaţiei suport şi asistenţa acordată CNAIR pentru susţinerea aplicaţiei de finanţare;
  • Realizarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC) şi asistenţă tehnică până la obţinerea autorizaţiei de construcţie de către CNAIR;
  • Realizarea Proiectului Tehnic de Execuţie (PTE);
  • Pregătirea Documentaţiei de atribuire (DA) a contractului de lucrări;
  • Asistenţa tehnică acordată CNAIR în perioada derulării procedurii de achiziţie publică a contractului de lucrări.

În criteriul de atribuire, preţul are o pondere de numai 40%, restul de 60% cuprinzând experienţa specialiştilor companiilor ofertante, metodologia folosită la prestarea serviciilor şi modul de planificare a lucrărilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 8 iulie 2019.

CNAIR arată că încheierea contractului este condiţionată de obţinerea sau aprobarea finanţării din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea sau aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, contractul nu va fi încheiat.

CNAIR estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în semestrul II al acestui an.

 

CITEŞTE ŞI.

Cum se tot „lungeşte” Autostrada Lugoj–Deva

Top 5 afaceri de familie în industria auto mondială

Podul suspendat de la Brăila primeşte finanţare europeană

 

Adaugati comentariu