Asigurat RCA cu risc ridicat? Ce este de făcut

O persoană care primeşte de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% faţă de tariful de referinţă aferent segmentului de risc din care face parte, este încadrată în categoria asiguraţilor cu risc ridicat.
piaţa RCA

Situaţia asiguraţilor RCA cu risc ridicat este gestionată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Un asigurat RCA are risc ridicat dacă întruneşte simultat trei condiţii

– are 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate, de la 3 asigurători diferiti;

– ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;

– toate primele de asigurare din ofertele primite (fără tariful pentru decontare directă şi fără prima pentru clauze şi acoperiri suplimentare), să fie mai mari, la data formulării ofertelor decât: tariful de referinţă pentru vehicul x factorul N x coeficientul  pentru clasa de bonus-malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicită  asigurarea.

Exemplu

– Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: Dacia Logan; capacitate cilindrică: 1.461 cmc

– Deţinător: persoană fizică; 45 de ani

– Clasa de bonus-malus pentru vehiculul pentru care se solicită asigurarea: B4

– Oferte de asigurare primite (fără tariful pentru decontare directă şi fără prima pentru clauze si acoperiri suplimentare): 660 de lei, 720 de lei si 680 de lei

– Prima pentru risc ridicat = 597 lei x 1,36  x 80% = 649,50 lei

Prima pentru risc ridicat este mai mica decat ofertele primite, deci solicitantul se incadreaza in categoria asiguratilor cu risc ridicat si poate apela la BAAR pentru incheierea contractului de asigurare.

În aceste condiţii, va trebui să completaţi Formularul de cerere-oferta si sa-l trimiteţi insoţit de documentele justificative indicate în acesta, la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România

După depunerea cererii si a documentelor justificative, soluţionarea dureaza maximum 20 de zile, timp în care:

– BAAR verifică dacă cererea dumneavoastra este admisibilă şi va comunică rezultatul verificării;

– Dacă vă încadraţi in categoria de asiguraţ cu risc ridicat, BAAR va comunica prima de asigurare şi asigurătorul la care puteţi încheia contractul de asigurare. Contractul se poate încheia în termen de 10 zile de la comunicare.

Atenţie! Dacă cererea este incompletă si/sau nu este însoţită de toate documentele justificative necesare, retransmiterea acestora este considerată ca reluarea procedurii, termenul de 20 de zile începand să curgă de la data retransmiterii.

 

Adaugati comentariu