Asigurarea în caz de accident în altă ţară

În cazul în care aveţi un accident în străinătate, se aplică legea ţării în care s-a petrecut accidentul. De aceea, procedura de acordare a despăgubirilor ar putea fi diferită de cea din ţara de origine.
RCA

Dacă sunteţi implicat într-un accident în străinătate, pentru început este recomandabil să nu părăsiţi locul accidentului, să vorbiţi cu celălalt şofer şi, dacă este cazul, să chemaţi serviciile de poliţie şi/sau urgenţă.

Totodată, asiguraţi-vă că obţineţi toate informaţiile necesare despre cealaltă persoană implicată şi despre împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Declararea accidentului

Pentru a evita orice neînţelegeri ulterioare, ar trebui să scrieţi declaraţia la locul accidentului.

În mod normal, asiguratorul vă pune la dispoziţie un document standard. Unele asociaţii ale asigurătorilor au elaborat un formular european de constatare a accidentelor. Acesta vă va ajuta să colectaţi rapid toate informaţiile necesare şi va facilita soluţionarea cererilor de despăgubire.

Dacă nu aveţi un formular de constatare sau un formular de asigurare, notaţi următoarele informaţii:

 • data şi locul accidentului;
 • detalii privind eventualele vătămări corporale şi daune materiale, informaţii despre martori (nu uitaţi să le cereţi datele de contact);
 • datele de contact ale celuilalt conducător auto (nume, adresă, număr de telefon etc.);
 • datele de contact ale firmei la care este asigurat celălalt şofer (inclusiv numărul poliţei de asigurare);
 • date despre celălalt vehicul, inclusiv despre remorcă, dacă este cazul (numărul şi ţara de înmatriculare, marca şi tipul);
 • datele de contact ale secţiei de poliţie căreia i s-a raportat accidentul;
 • împrejurările producerii accidentului.

accident-asigurare-floteautoDacă sunteţi de acord, şi dumneavoastră şi celălalt şofer, cu privire la împrejurările în care s-a produs accidentul, semnaţi împreună o declaraţie. Acest lucru va facilita procedurile de acordare a despăgubirilor.

Atenţie! Nu vă asumaţi răspunderea pentru producerea accidentului şi nu semnaţi formularul decât dacă îl înţelegeţi în întregime.

Dacă nu cădeţi de acord, asigurătorul dumneavoastră va soluţiona litigiul cu asiguratorul celuilalt conducător auto. În acest scop, se va baza pe raportul poliţiei, pe evaluarea daunelor şi pe alte informaţii.

Pentru a vă susţine cererea, trebuie să colectaţi:

 • fotografii;
 • declaraţii ale martorilor şi/sau
 • un raport întocmit de poliţie.

Trebuie să semnalaţi accidentul firmei de asigurări, chiar dacă nu doriţi să solicitaţi despăgubiri.

I. Accidentul s-a produs din cauza dumneavoastră

Poliţa de asigurare din ţara de origine va acoperi întotdeauna vătămarea corporală a altor persoane (răspundere civilă), în orice ţară din UE.

În schimb, majoritatea asigurărilor nu acoperă alte tipuri de daune care pot surveni în străinătate, precum rănirea asiguratului, incendiile sau furtul.

Înainte de a pleca din ţară, întrebaţi asiguratorul care sunt riscurile acoperite de poliţa pe care o deţineţi.

Asigurarea de răspundere civilă acoperă toţi pasagerii autovehiculului, cu excepţia conducătorului auto.

În majoritatea ţărilor din UE, asiguratorul poate propune, însă, o opţiune care să acopere şi şoferul.

– Despăgubiri

Limitele de despăgubire sunt prevăzute în contractul de asigurare pe care l-aţi încheiat.

Normele UE garantează un nivel minim de acoperire a răspunderii. Iată sumele minime pentru care sunteţi acoperit dacă aveţi un accident în altă ţară din UE:

1. pentru vătămări corporale:

 • 1.120.000 de euro/ victimă sau
 • 5.600.000 de euro/ despăgubire (indiferent de numărul de victime)

2. pentru prejudicii materiale:

 • 1.120.000 de euro/ despăgubire (indiferent de numărul de victime)

Dacă poliţa dumneavoastră de asigurare este emisă într-o ţară în care sumele acoperite sunt mai mari decât plafonul european, veţi beneficia de nivelul respectiv de acoperire în toate ţările din UE.

În situaţia în care prejudiciile provocate depăşesc valoarea maximă garantată în ţara în care a avut loc accidentul, iar poliţa dumneavoastră nu acoperă nici ea sume mai mari, veţi fi nevoit să plătiţi diferenţa.

Verificaţi dacă asiguratorul dumneavoastră vă oferă acoperire nelimitată, mai ales pentru vătămări corporale.

– Caz real – Legislaţia europeană vă garantează nivelul cel mai ridicat de acoperire

În ţara dumneavoastră, limita de despăgubire pentru prejudicii materiale este de 1 120 000 de euro (la fel ca plafonul european). Să presupunem că aţi provocat un accident într-o ţară în care plafonul este de 1 200 000 de euro. Daunele materiale au fost estimate la 1 180 000 de euro, cu 60 000 de euro mai mult decât suma garantată în ţara dumneavoastră.

Chiar dacă nu aţi convenit asupra unui plafon mai ridicat împreună cu asiguratorul dumneavoastră, veţi beneficia de nivelul maxim de acoperire, datorită legislaţiei europene. În acest caz, suma de 1 180 000 de euro va fi acoperită, întrucât limita de despăgubire din ţara în care a avut loc accidentul este mai mare.

II. Accidente care implică un şofer neasigurat

Anunţaţi poliţia dacă aveţi un accident în care este implicat un şofer neasigurat sau un şofer care părăseşte locul accidentului.

Sfaturi utile în aceste situaţii puteţi primi şi de la compania de asigurări.

Puteţi contacta şi organismul naţional de despăgubire English din ţara dumneavoastră. Acesta poate interveni în cazul în care maşina celuilalt şofer este neasigurată sau în cazul în care asiguratorul nu poate fi identificat.

– Procedura de despăgubire

Dacă în urma accidentului auto aţi fost rănit sau aţi suferit pierderi ori daune materiale, puteţi solicita despăgubiri.

Nu amânaţi depunerea cererii! Verificaţi împreună cu asiguratorul cât timp aveţi la dispoziţie.

Depunerea cererii de despăgubire în străinătate
Aveţi posibilitatea de a solicita despăgubiri direct de la asiguratorul persoanei care a cauzat accidentul.

Depunerea cererii de despăgubire în ţara de origine

Aveţi la dispoziţie două variante:

1. să depuneţi cererea la sediul reprezentantului în ţara dumneavoastră al asiguratorului persoanei care a cauzat accidentul.

Reprezentantul care se ocupă cu soluţionarea cererilor de despăgubire trebuie să verifice informaţiile şi să ia toate măsurile necesare pentru a negocia soluţionarea cererii dumneavoastră. Pentru a afla dacă asiguratorul în cauză are reprezentanţi în ţara dumneavoastră, contactaţi birourile/centrele naţionale de informare cu privire la Cartea Verde.

2. să depuneţi cererea la sediul organismului naţional de despăgubire din ţara dumneavoastră.

Dacă asiguratorul din altă ţară a UE nu are reprezentant în ţara dumneavoastră, puteţi adresa cererea organismului naţional de despăgubire . Acest organism vă va ajuta, de asemenea, în cazul în care vehiculul celuilalt şofer nu este asigurat sau în cazul în care asiguratorul nu a putut fi identificat.

Caz real

Ignacio este din Spania şi a fost victima unui accident rutier pe durata unei călătorii în Germania. Întrucât nu vorbeşte limba germană, i-a fost greu să depună o cerere de despăgubire pe teritoriul acestei ţări.

De aceea, a decis să adreseze cererea organismului spaniol de despăgubire, la întoarcerea în ţară.

 

3 luni pentru a primi o ofertă de despăgubire sau un răspuns

Dacă răspunderea nu este contestată, iar pagubele au fost evaluate, ar trebui să primiţi o ofertă motivată de despăgubire în termen de 3 luni de la data la care aţi depus cererea de despăgubire.

Dacă nu este clar din vina cui s-a petrecut accidentul şi la ce despăgubire aveţi dreptul, trebuie să primiţi un răspuns motivat, care să acopere toate aspectele menţionate în cerere.

Dacă nu primiţi un răspuns sau o ofertă în termen de 3 luni, aveţi dreptul la dobânzi la despăgubirea oferită de asigurator sau obţinută prin hotărâre judecătorească.

 

 

Adaugati comentariu