ANCOM alocă peste 1 milion de lei pentru CASCO la autovehicule pentru asigurarea bunurilor

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este dispusă să aloce un buget de până la 1,10 milioane lei, fără TVA, în schimbul unor servicii de asigurare pentru echipamente electronice, clădiri/construcţii tehnice, bunuri şi CASCO autovehicule.
restituirea taxelor auto

Potrivit unui anunţ de participare, postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, contractul de servicii de asigurare pentru echipamente electronice, clădiri sau construcţii tehnice, bunuri şi CASCO autovehicule se va derula timp de 9 luni începând de la data atribuirii, iar valoarea estimată (fără TVA) este cuprinsă în intervalul 847.500 – 1.107.500 lei. Cuantumul minim reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri, în funcţie de care se vor elabora şi evalua ofertele, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată ce conţine şi valoarea cumulată a posibilelor suplimentări.

Conform anunţului, ANCOM are dreptul ca, în conformitate cu prevederile legale, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, să achiziţioneze servicii de asigurare similare noi de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri, iar valoarea estimată a acestor suplimentări să fie de 260.000 lei.

Finanţarea şi plata contractului sunt realizate din veniturile proprii ale Autorităţii. Procedura de selecţie aleasă este licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Potrivit anunţului publicat în SEAP, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este de 18 februarie, ora 16,00, cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare tot 18 februarie, ora 17,00. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul ANCOM, în data de 19 februarie, la ora 10,00.

În ceea ce priveşte utilizarea căilor de atac, condiţiile vizează depunerea contestaţiei în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a actului considerat nelegal. Pe de altă parte, este obligatorie depunerea garanţiei de bună conduită.

 

 

Adaugati comentariu