23 de societăți de leasing financiar se pot înscrie în programul ”IMM Leasing de echipamente și utilaje”

FNGCIMM a transmis invitații de înscriere în Programul “IMM Leasing de echipamente și utilaje” către 23 operatori de leasing financiar. Cererile de înscriere se transmit în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data publicării în M.O. a HG privind aprobarea programului, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente programului.
IMM Leasing

Perioada de înscriere este cuprinsă între 10 aprilie 2021 – 16 aprilie 2021, ora 24.00.

“Prin plafoanele de garantare aprobate de către Guvernul României pentru anul 2021 lei, în valoare de 18 miliarde lei, sunt create premisele finanțării economiei, a continuării parteneriatului pentru relansarea economiei la care sunt chemațe să contribuie IMM-urile, sistemul financiar și FNGCIMM, ca instrument specializat al statului pentru facilitarea creditării. Adresăm invitația de participare în program a operatorilor de tip leasing financiar, împreună cu care, am convingerea, că vom face din programul IMM Leasing de echipamente și utilaje un program de suces.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Instituțiile financiare nebancare înregistrate în Registrul Special la BNR, care doresc să se înscrie în program, sunt așteptate să transmită FNGCIMM solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul programului, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.766/2020, în cazul noilor înscrieri.

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje are un plafon total al garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2021, in valoare de 2 miliarde lei.

Prin Schema de Ajutor de minimis aferentă programului, Ministerul Finantelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar, în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar comisionul de administrare și comisionul de risc sunt subvenționate integral pe toată durata derulării contractelor. Măsurile de susținere în cadrul acestui program sunt valabile pentru contractele încheiate, până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii.

 

 

CITEȘTE ȘI:

Ford Ranger, două noi ediții limitate

Municipiul Baia Mare va achiziţiona 9 staţii de încărcare a vehiculelor electrice

Puternică redresare pe piața auto din China. Vânzările, în creștere cu 75%. BMW, record istoric

 

 

Adaugati comentariu