10.000 €, taxa de autorizare pentru ridesharing

Potrivit unui proiect de lege depus spre dezbatere la Senat, pentru prestarea serviciilor de ridesharing, firmele trebui să obţină, de la primărie, o autorizaţie anuală în valoare de 50.000 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro.uber

Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing defineşte, în premieră în România, acest tip de servicii şi propune prevederi cu privire la autorizarea, taxarea şi obligaţiile operatorilor şi ale şoferilor. În opinia iniţiatorilor, propunerea urmăreşte reglementarea specifică a acestor servicii, care nu pot fi asimilate celor de transport în regim de taxi, pentru că legislaţia actuală din domeniu ar schimba complet modelul de business şi ar limita considerabil sau chiar ar impiedica funcţionarea acestora.

„Proiectul de lege urmăreşte reglementarea serviciilor de transport care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale pe modelul economiei colaborative, prin introducerea unor reglementări care să permită atât autorizarea acestoraş cât şi taxarea corespunzătoare a operatorilor”, a explicat deputatul Mircea-Titus Dobre, în numele celor 69 de parlamentari care au iniţiat legea.

În opinia sa, propunerea legislativă ţine cont şi de decizia recentă a Curţii Europene de Justitie, potrivit căreia acestea sunt „servicii de transport urban necolectiv”, iar statelor membre le revine responsabilitatea de a crea cadrul legislative.

 “Reglementarea acestor servicii va duce la creşterea veniturilor atât la bugetul de stat, cât şi la bugetele locale, prin taxele şi contribuţiile plătite de operatori, pe de-o parte, cât şi de şoferii parteneri, pe de altă parte. Mai mult, acest tip de servicii poate oferi o alternativă de a obţine venituri pentru şomeri şi pentru cei care nu îşi găsesc un loc de muncă, precum şi pentru cei care doresc să-şi suplimenteze veniturile prin prestarea unei activităţi economice atunci când doresc şi timpul le permite”, mai arată deputatul.

Ce este ridesharing-ul

Potrivit proiectului de lege, prin serviciile prestabilite de tip ridesharing se înţelege “deplasarea împreună a persoanelor, cu ajutorul unui autovehicul, în baza unui contract de ridesharing încheiat între pasager şi şoferul autovehiculului, care este facilitat de o întreprindere autorizată printr-o platformă/aplicaţie tehnologică online”.

La rândul ei, platforma tehnologică pentru servicii prestabilite de tip ridesharing sau platformă tehnologică înseamnă programul software de sine stătător descărcat/instalat pe un dispozitiv mobil prin intermediul căruia membrii înregistraţi interacţionează şi găsesc şi/sau oferă curse (transport) şi încheie contractul de ridesharing.

Tot confom textului iniţiativei, întreprinderile care facilitează serviciile prestabilite de tip ridesharing sunt acele persoane juridice care deţin şi/sau operează platforma tehnologică.

Serviciul de ridesharing poate fi accesat de pasagerii care caută o cursă sau de şoferii care oferă o cursă doar prin intermediul platformelor tehnologice online care sunt descărcate/instalate pe unul dintre dispozitivele lor mobile. „Autostopul sau oferirea de curse în afara unei platforme tehnologice nu sunt considerate servicii prestabilite de tip ridesharing şi sunt strict interzise dacă nu sunt efectuate de un serviciu de transport autorizat”, se mai arată în proiectul de lege.

Cele 9 funcţii ale platformei tehnologice

Societăţile care facilitează serviciile de ridesharing vor opera o platformă tehnologică care trebuie să respecte o serie de condiţii.

În primul rând, aceasta va ţine evidenţa automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare, urmând să notifice automat şoferul în scopul actualizării lor. Va oferi informaţii, inclusiv pasagerului, cu privire la metoda utilizată pentru calculul tariful estimat al cursei. Totodată, va afişa numele şi fotografia şoferului care efectuează cursa, numărul de înmatriculare al autovehiculului şi evaluarea/calificativul mediu pe care îl are şoferul înainte de efectuarea cursei. De asemenea, va calcula şi afişa traseul optim până la destinaţie, înainte de efectuarea cursei, utilizând tehnologie pe bază de GPS. De altfel, platforma va trebui să monitorizeze continuu, prin GPS, toate cursele. Tot printre condiţiile necesare de funcţionare a platformei tehnologice se numără şi posibilitatea de a oferi pasagerilor opţiunea de a comunica cu persoanele de contact selectate în legătură cu deplasarea lor, inclusiv informaţii privind localizarea şi momentul estimat al sosirii. În plus, va permite pasagerilor să raporteze deţinătorului platformei orice incidente survenite pe parcursul cursei şi să dea calificative şoferilor. În cele din urmă, va furniza serviciu de suport/asistenţă a pasagerilor de către o echipă disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru incidente survenite pe durata cursei.

Cum se obţine autorizaţia

Potrivit propunerii legislative, prestarea serviciilor de tip ridesharing va fi supusă autorizării de către autorităţile administraţiei publice locale (primării) pe raza cărora funcţionează firma. Pentru obţinerea documentului, societatea ce deţine platforma tehnologică va depune următoarele documente şi informaţii: certificatul de înregistrare la registrul comerţului din ţara de origine, precum şi dovada numirii reprezentantului său legal, în cazul în care este o societate cu sediul în afara României; o descriere a firmei; o declaraţie a conducerii că aceasta nu se află în insolvenţă; o scrisoare de bonitate bancară; o descriere a caracteristicilor şi funcţiilor platformei tehnologice şi a modalităţii de functionare

Societăţile autorizate pentru servicii de tip ridesharing vor plăti la primării, anual, o taxă de 50.000 lei. Neplata în termen de 30 zile de la data scadentă îndreptăţeşte autoritatea emitentă să suspende autorizaţia, iar neplata în termen de 90 de zile duce la anularea autorizaţiei.

Condiţii pentru şoferi

Toate veniturile şoferilor obţinute în urma efectuării de de tip ridesharing vor fi impozitate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare. Deţinătorul platformei tehnologice trebuie să se asigure că aceasta emite pasagerului un document electronic care să arate tipul şi valoarea tranzacţiei efectuate. Documentul este asimilat unei chitanţe fiscale în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Firmele care facilitează efectuarea serviciului vor accepta şi acorda acces la platforma tehnologică doar şoferilor care îndeplinesc, în mod cumulative, următoarele condiţii: vârsta de cel puţin 21 de ani şi deţinerea unui certificat profesional pentru conducătorii auto; permis de conducere de categoria B cu o vechime de cel puţin 1 an; din certificatul de cazier judiciar trebuie să rezulte că nu a fost condamnată pentru o serie de infracţiuni, cum ar fi cele contra siguranţei pe drumurile publice; nu a avut permisul suspendat în ultimii 5 ani pentru conducerea sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu rănirea sau decesul victimelor.

În acelaşi timp, autovehiculele nu vor fi mai vechi de 15 ani, vor avea inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 12 luni şi vor fi, la momentul cursei, pe deplin funcţionale şi conforme din punct de vedere tehnic cu Codul Rutier.

În plus, şoferul trebuie să deţină la bordul autoturismului permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, poliţa de răspundere civilă legală şi poliţa de răspundere civilă auto, o copie tiparită a contractului încheiat cu deţinătorul platformei tehnologice şi o copie după autorizaţia de funcţionare a deţinătorului platformei tehnologice.

Sancţiuni

Potrivit proiectului de lege, constituie contravenţie, iar deţinătoarea platformei tehnologice va fi sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, dacă acceptă şoferi care nu îndeplinesc condiţiile cerute; dacă nu-i verifică anual sau dacă schimbă termenii şi condiţiile de utilizare a platformei fără notificarea prealabila a utilizatorilor.

Totodată, prestarea serviciilor de tip ridesharing fără autorizaţie duce la amenzi în cuantum de 5% din cifra de afaceri a firmei.

Proiectul prevede şi sancţiuni pentru şoferi. Aceştia pot fi amendaţi cu 3.000 de lei dacă cer bani în plus faţă de costul sursei, dacă ascund informaţii faţă de deţinătorul platformei privind persoana lor sau vehiculul, dacă efectuează o cursă cu un alt autovehicul decât cel înregistrat, dacă nu deţin la bord oricare dintre documentele cerute de lege.

Sancţionarea contravenţională repetata, de cel puţin trei ori în decursul a 90 zile, duce la eliminarea şoferului de pe platforma tehnologică.

Legea va intra în dezbaterea Senatului, apoi va fi trimisă la Camera Deputaţilor, forul decisional în acest caz. Dacă va fi aprobată de plen, va intra în vigoare după promulgarea de către preşedinte şi publicarea în Monitorul Oficial.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2018)

 

Adaugati comentariu