Valori de referinţă pentru tarifele practicate de service-urile auto

Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Institutul Naţional de Statistică ar putea calcula, anual, costuri de referinţă pentru reparaţiile vehiculelor în baza poliţelor auto obligatorii în service-urile auto, se arată într-un proiect pentru modificarea Legii RCA, care a intrat în dezbaterea Senatului.
reparaţie

Potrivit iniţiatorului propunerii legislative, deputatul Marius Sorin Bota, necesitatea unor modificărilor legislative a apărut ca urmare a disfunctionalităţilor apărute în piaţă, a comportamentului abuziv din punct de vedere al preţurilor practicate care au dus la cheltuieli nejustificate, determinând asigurătorii să mărească tarifele RCA.

În acest context, sunt propuse o serie de modificări legislative, precum introducerea noţiunii de preţuri comunicate de producătorii/importatorii oficiali de vehicule în România, considerându-se că aceştia pot comunica un preţ referitor la propria marcă produsă/importată.

Totodată se propune ca despăgubirea să se raporteze la un nivel al preţurilor practicate pe pieţele de profil pentru existenţa unui echilibru şi a unei echivalenţe între despăgubirea ce se acordă de asigurătorii RCA (ca sumă de bani) şi costurile cu reparaţiile în service-urile auto.

„Unele service-uri auto, prelevându-se de principiile pieţei libere, convin preţuri arbitrarii în relaţia contractuală directă cu persoana prejudiciată, în special atunci când valoarea reparaţiei urmează a fi despăgubită de un asigurător RCA. Or, deşi asigurătorii RCA sunt terţi faţă de contractul de reparaţii dintre unitatea reparatoare şi persoana prejudiciată, neavând niciun control asupra modului de stabilire a preţului pieselor şi manoperei, totuşi sunt obligaţi prin lege să le suporte fără nicio posibilitate de obiecţie sau opoziţie. Aceasta în condiţiile în care asigurătorii RCA plătesc despăgubiri (nu efectuează reparaţii) care trebuie să aibă un nivel predictibil, corelat cu tarifele de prime pe care le-au stabilit. Aceste excese/abuzuri din partea unităţilor reparatoare sunt înregistrate exclusiv în cazul unităţilor reparatoare non-importator al mărcii/non-dealer oficial sau non-producător care, deşi oferă cele mai înalte standarde în reparaţiile de vehicule, practică un tarif decent şi similar indiferent cine este plătitorul final”, precizează deputatul.

Noile prevederi

Propunerea legislativă prevede introducerea un alineat nou, alin. (231), cu următorul cuprins: „sisteme de evaluare specializate – aplicaţie informatică, avizată de ASF, care se bazează pe un ansamblu de date, metode şi algoritmi de calcul care este utilizat ca suport în stabilirea costurilor de reparaţie a vehiculelor şi bunurilor avariate, pe baza preţurilor de lista comunicate periodic de producătorii/importatorii oficiali în România de vehicule, după caz, precum şi/sau la stabilirea valorii de piaţă a vehiculelor şi bunurilor avariate la data evenimentului”.

De asemenea, conform propunerii, alin (1)-(3) ale articolului 14 se modifică şi vor avea urmatorul cuprins:

(1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA. În cazul vehiculelor avariate, asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.

(2) În cazul vehiculelor avariate asigurătorul evaluează dauna totală economică printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condiţiile legii pentru a-i determina valoarea de piaţă din momentul premergător evenimentului. Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piaţă a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluţionarea cazului ca daună totală prin plata diferenţei dintre valoarea de piaţă a vehiculului şi valoarea epavei.

(3) Valoarea despăgubirii pentru efectuarea reparaţiei se stabileşte de către asigurătorul RCA folosind sisteme de evaluare specializate. În cazul în care valoarea despăgubirii nu se poate stabili prin sisteme de evaluare specializate, valoarea acesteia se stabileşte pe baza documentelor de reparaţie emise în condiţiile legii de unitatea reparatoare.

Totodată, la articolul 14, dupa alin. (3) se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:

(3.1) La efectuarea reparaţiei, service-ul auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată, fără a depăşi preţurile de referinţă pe piaţă la data producerii riscului asigurat. Preţurile pentru referinţa pe piaţa vor fi stabilite şi publicate anual de ASF împreună cu Institutul Naţional de Statistică. Primele preţuri de referinţă vor fi stabilite şi publicate de ASF împreună cu Institutul Naţional de Statistică, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Valoarea orei de manoperă practicată de service-ul auto în relaţia cu asigurătorul RCA nu va depăsi valoarea orei de manoperă practicată în relaţie cu alte persoane, inclusiv luând în considerare orice discounturi aplicate.

(3.2) Orice diferenţe peste valoarea despăgubirii stabilită conform alin (3) şi (3.1) nu vor fi suportate de asiguratorul RCA.

Conform proiectului, la articolul 22, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (2¹) cu următorul cuprins: În cazul în care persoana prejudiciată solicită înlocuirea temporară a vehiculului avariat, are obligaţia de a se adresa direct asigurătorului RCA, urmând ca acesta să-i pună la dispoziţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data solicitării, un vehicul de o clasă similară ori superioară. În cazul în care, asigurătorul RCA nu-şi respectă obligaţia privind termenul de 1 zi lucrătoare, persoana prejudiciată poate contracta un vehicul de o clasă similară ori inferioară, de la orice entitate autorizată. În cazul în care persoana prejudiciată nu solicită direct asiguratorului RCA un vehicul pentru înlocuirea temporară a vehiculului avariat, despăgubirea RCA nu va depăşi costul contractat de asigurătorul RCA pentru un vehicul similar, de la o entitate autorizată.

Cum a crescut costul manoperei în service-uri

Costurile de reparaţie a autovehiculelor în baza unei poliţe RCA au crescut cu 31% în 2018 faţă de 2017 şi cu aproximativ 14% în prima parte a acestui an, arată o analiză privind privind costul mediu de reparaţie al autovehiculelor avariate in evenimente acoperite de politele de asigurări auto obligatorii realizată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR). În acelaşi timp, potrivit raportului ASF „Evoluția pieței de asigurări în anul 2018”), costul mediu de despăgubire a crescut în 2018 faţă de 2017 cu 14%.

service

service

Potrivit documentului, în totalul costurilor de reparaţie, în medie, ponderea cea mai mare o deţin piesele (73,6%) urmate de materialele de vopsitorie (17,2%) şi manoperă (9,1%). În ceea ce priveşte media pe fiecare componenta a costului de reparaţii se poate observa o creştere ceva mai pronunţată a costului mediu aferent manoperei, cu 28% în 2018 faţă de 2017, respectiv cu 12% în 2017 faţă de 2016.

În acelaşi timp, potrivit raportului ASF „Evoluţia pieţei de asigurări în anul 2018”, costul mediu de despăgubire a crescut în 2018 faţă de 2017 cu 14%.


(Articol publicat în revista Flote Auto, decembrie 2019 – ianuarie 2020)

 

CITEŞTE ŞI:

ANAF: Sistemul informatic din vămi nu va funcţiona 3 zile

FGA va administra temporar societatea Euroins

Euroins a primit a treia amendă în 6 luni: 500.000 de lei

 

Adaugati comentariu