Trei asigurători cumulează 65% din numărul dosarelor de daună RCA

În perioada iulie - decembrie 2016, societăţile de asigurare au avizat un număr 119.623 dosare de daună pentru poliţe de asigurare obligatorie auto RCA, se arată într-o analiză a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).prima de casare

Dintre dosarele de daună deschise la asigurători, în semestrul al doilea al anului trecut, şi care îndeplinesc condiţiile de acordare a despăgubirii în baza poliţelor de asigurare obligatorie auto RCA, 84% au fost finalizate prin plată de către asigurători, 14,75% au fost dosare neachitate până la data raportării, iar 1,25% din totalul dosarelor au fost respinse de la plată. Din totalul de 100.486 dosare plătite de către societăţile de asigurare în primele şase luni ale anului 2016, circa 75% din totalul plăţilor au fost raportate ca plăţi integrale, iar 9,11% din total plăţi au fost raportate ca plăţi parţiale.

Din numărul total de dosare de daună avizate în semestrul II al anului trecut, 89,87% au fost deschise pentru pagube materiale, 2,74% au fost deschise pentru vătămări corporale/decese şi 7,38% au fost deschise pe acţiuni de regres.

Cele mai multe dosare de daună au fost avizate, în semestrul II al anului 2016, la societatea Euroins S.A., respectiv 32.025 dosare, care reprezintă 26,77% din total piaţă, societatea menţinându-se astfel pe prima poziţie ca şi în semestrele II din 2015 şi I din 2016.

Trei societăţi de asigurare au cumulat 65,49% din numărul total al dosarelor de daună RCA avizate în semestrul II 2016, şi anume: Euroins (26,77%), Asirom (20,58%) şi City Insurance (18,14%).

Datele raportate de societăţile de asigurare indică faptul că, în semestrul II din 2016, durata medie de plată a dosarelor de daună RCA avizate pentru pagube materiale a fost de 11,62 zile/dosar, în scădere cu 54,21% faţă de înregistrările din semestrul I al anului trecut.

Din totalul dosarelor de daună care au îndeplinit condiţiile de acordare a despăgubirii solicitate pentru pagube materiale, în semestrul II 2016, 69,76% au fost achitate în termenul legal, înregistrându-se o creştere cu 27,54% faţă de semestrul I 2016.

Omniasig VIG S.A. a înregistrat cea mai mică durată medie de plată a dosarelor de daună, respectiv 2,03 zile/dosar, cu un procent de 99,47% din dosare plătite în termenul legal. City Insurance S.A. a înregistrat cea mai mare durată medie de plată a dosarelor de daună RCA, respectiv 29,07 zile/dosar, societatea înregistrând şi cel mai mare procent de dosare plătite peste termenul legal (69,10%).

Analiza ASF arată că durata medie de soluţionare a dosarelor de daună RCA avizate pentru pagube materiale în semestrul II 2016 a fost de 55,60 zile/dosar, în scădere cu 7,44% faţă de înregistrările din semestrul l al aceluiaşi an. Aproape 81% dintre dosare au fost soluţionate în termenul legal (într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni), toate societăţile de asigurare înregistrând în semestrul II 2016 o durată medie de soluţionare mai mică de 90 de zile.

Allianz-Ţiriac S.A. a înregistrat cea mai mică durată medie de soluţionare a dosarelor de daună (42,59 zile/dosar). City Insurance a înregistrat cea mai mare durată a mediei de soluţionare a dosarelor de daună (73,21 zile/dosar), aceasta înregistrând valori cu 37,57% mai mici decât valorile înregistrate în semestrul I din 2016. Ponderea dosarelor de daună soluţionate de către City Insurance în termen legal a crescut de la 36,34% în semestrul I 2016 la 61,52% în semestrul II 2016.

„În urma acestei analize, pentru dosarele de daună avizate în semestrul II 2016, se constată o îmbunătăţire a valorilor indicatorilor calculaţi pentru societăţile de asigurare (durata medie de plată şi durata medie de soluţionare a dosarelor de daună) faţă de valorile înregistrate în semestrul I 2016”, explică reprezentanţii ASF

Potrivit legislaţiei în vigoare, asigurătorii RCA au obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat printr-o poliţă de asigurare obligatorie auto RCA, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, asigurătorii RCA acordă despăgubiri în formă bănească pentru:

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • pagube materiale;
  • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

 

Adaugati comentariu