Tarifele de primă maxime pentru RCA, adoptate de Guvern. Vezi valorile

Tarifele de primă maxime ce urmează să fie aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, au fost adoptate astăzi de Guvern, printr-o Hotărâre, la propunerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).leasing financiar

Tarifele de primă maxime se vor aplica de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului şi, totodată, se vor aplica contractelor RCA ce se vor încheia după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

tarife1

tarife2

tarife3

tarife4

tarife5

Societăţile de asigurare care practică RCA vor aplica în această perioadă de 6 luni tarifele de primă notificate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăşi tarifele de primă maxime prevăzute în actul normativ adoptat astăzi.

Metodologia de calcul şi tarifele maximale au fost stabilite de ASF prin consultare cu asociaţiile transportatorilor şi cu societăţile de asigurări, iar proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Concurenţei.

Hotărârea adoptată astăzi de Guvern instituie un mecanism de control al pieţei asigurărilor obligatorii auto din România, prin stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a tarifelor de primă maxime pe categorii de vehicule, tarife ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare RCA.

Tarife de primă maxime se stabilesc pentru următoarele categorii de vehicule:

  • autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maxim nouă locuri;
  • autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de nouă locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv autospecializate etc.;
  • autoturisme cu motoare electrice;
  • motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş;
  • tractoare rutiere;
  • autovehicule destinate transportului de mărfuri;
  • remorci şi semiremorci;
  • alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, societăţile de asigurare vor aplica clasa de Bonus/Malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunile contravenţionale, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare. Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul ASF, iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul ASF.

Hotărârea intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Adaugati comentariu