SAL-Fin a dublat despăgubirile datorate de asigurători

Autoritatea de Supraveghere Financiară spune că, anul trecut, consumatorii au beneficiat prin SAL-Fin de sume suplimentare în valoare de 725.000 lei, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul sumelor primite iniţial de aceştia.taxă auto

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar (SAL-Fin) a primit, în 2017, un număr de 197 cereri de soluţionare alternativă, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă în raport cu anul 2016, când numărul de cereri înregistrate a fost de numai 36.

Dintre acestea, s-a emis un număr de 158 de hotărâri/încheieri, cele mai multe dintre ele (98%) vizând piaţa asigurărilor. Analiza statistică a acestor date indică faptul că peste 55% sunt rezultate ale unor proceduri de impunere de soluţie, iar peste 82% dintre concilieri s-au realizat online. Pentru litigiile soluţionate, gradul de conformare a părţilor implicate a fost de peste 97%, respectiv pentru cinci cazuri s-a ales varianta continuării demersurilor juridice.

Cele mai frecvente litigii soluţionate au apărut ca urmare a diferenţelor mari dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună şi calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau constatărilor din unităţile de service, dar şi din cauza lipsei de comunicare transparentă a calculelor pe care asigurătorii le fac în stabilirea cuantumului daunelor. În acest context, trebuie precizat faptul că, din cazurile soluţionate la finele anului trecut, 78% au reprezentat hotărâri/încheieri emise în favoarea consumatorilor, restul reprezentând cazuri de menţinere a situaţiilor iniţiale. Consumatorii au beneficiat de sume suplimentare în urma soluţionării alternative a litigiilor de circa 725.000 lei, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul sumelor primite iniţial.

„Soluţionarea alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar este un instrument foarte util şi foarte eficient, atât pentru consumatori, cât şi pentru companii, întrucât generează economii importante de timp şi de bani pentru părţile implicate. Pe de altă parte, SAL-Fin contribuie în mod evident şi la bunul mers al pieţelor financiare deoarece reprezintă o modalitate de normalizare şi de detensionare a relaţiilor dintre client şi furnizorul de servicii financiare”, a declarat preşedintele ASF, Leonardo Badea.

Pe lângă gratuitatea operaţiunii de soluţionare alternativă, un alt aspect ce vine să susţină avantajele acestei metode îl reprezintă durata medie de soluţionare a unui litigiu. La nivelul anului 2016 a fost înregistrată o durată medie de 49 de zile pentru toate procedurile de soluţionare a litigiilor. Ca urmare a clarificării unor aspecte de ordin procedural, dar şi pe fondul acumulării de expertiză de către conciliatori, durata de soluţionare a scăzut semnificativ în anul 2017 (cu circa 25% faţă de anul anterior), până la nivelul de 37 de zile.

„Ritmul ridicat de depunere a cererilor de conciliere în anul 2017, respectiv o triplare a numărului acestora faţă de anul 2016, ne determină să afirmăm că SAL-Fin este deja o entitate funcţională care este utilă atât pieţei de profil, cât şi consumatorilor. Asigurarea unor fluxuri operaţionale eficiente care să genereze un număr cât mai mare de concilieri finalizate, realizate în timp şi la un nivel calitativ ridicat, va determina o creştere permanentă a gradului de încredere al SAL-Fin în rândul consumatorilor”, a explicat Ovidiu Răzvan Wlassopol, prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

SAL-Fin organizează soluţionarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor cu pregătire profesională şi competenţe certificate în domeniile pieţei financiare non-bancare. Conciliatorii propun sau impun o variantă de soluţionare a litigiilor în mod echilibrat, imparţial, independent şi gratuit pentru consumatori. La finele anului 2017, în Corpul conciliatorilor SAL-Fin era înregistrat un număr de 25 conciliatori.

Adaugati comentariu