SAL-Fin a soluţionat primele litigii în cazuri de daună auto

Entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) anunţă soluţionarea pe cale amiabilă a primelor două litigii între asiguraţi şi asigurători.
intelegere-semnare-floteauto

Primul litigiu a avut ca obiect nemulţumirea unui asigurat cu privire la oferta asigurătorului în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirii acordate într-un dosar de daună auto. Al doilea dosar a vizat solicitarea unui consumator privind plata unei penalităţi de către societatea de asigurare, aferentă instrumentării dosarului de daună pentru avarierea parţială a autovehiculului.

Litigiile au fost soluţionate în 29 de zile şi, respectiv, 51 de zile, termene care au început să curgă de la data la care SAL-Fin a primit dosarul complet al reclamaţiei şi a fost desemnat conciliatorul. Procedura aleasă a fost procedura de impunere a unei soluţii, iar derularea concilierilor a fost făcută în prezenţa părţilor.

Hotărârile date de conciliatori nu au fost atacate în termenul legal de 15 zile calendaristice de la data comunicării, prin urmare se constituie de drept cu titlu executoriu.

Accesul la acest tip de serviciu se realizează de către consumatori în mod gratuit prin exprimarea voluntară a acestei opţiuni în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare, făcând însă dovada că au încercat în prealabil să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. În cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

Soluţionarea litigiilor ce pot apărea între consumatori şi entităţile pieţei asigurărilor, ale pieţei de capital sau ale sistemului pensiilor private autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de ASF este realizată de către unul dintre conciliatorii independenţi şi imparţiali înscrişi în Registrul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice cu pregătire şi experinţă profesională atât în domeniul pieţelor financiare non-bancare, cât şi al soluţionării litigiilor pe căi alternative.

 

Adaugati comentariu