Regulile pentru Rabla şi Rabla Plus, publicate în Monitorul Oficial

Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial ghidurile de finanţare pentru "Rabla 2016" (Ordinul MMAP nr. 954/2016) şi "Rabla Plus 2016" ( Ordinul MMAP nr. 955/2016).Rabla Local

Autorităţile au anunţat că sesiunea de depunere a dosarelor în vederea validării producătorilor, importatorilor de autoturisme şi distribuitorilor se va derula în perioada 30 mai – 3 iunie.

 

RABLA 2016

Modul în care va fi acordată prima de casare în programul „Rabla” este inclus în Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397.

Prima pentru casarea unei maşini vechi şi cumpărarea uneia noi, în cadrul programului, este de 6.500 de lei. Însă la aceasta se adaugă câte un ecobonus (cu posibilitate de cumulare) pentru cumpărarea de autoturisme prietenoase cu mediul:

 • 750 de lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 de grame pe kilometru, în regim de funcţionare mixt;
 • 1.500 de lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Prin intermediul programului „Rabla”, persoanele fizice, firmele şi entităţile fără personalitate juridică pot obţine o primă de casare pentru achiziţionarea unei maşini noi, în schimbul predării automobilelor vechi de cel puţin opt ani.

Fiecare proprietar poate să beneficieze de mai multe prime de casare, pentru predarea unui număr echivalent de maşini vechi. Totodată, proprietarii persoane fizice au posibilitatea de a ceda prima de casare unei alte persoane fizice.

Condiţiile pentru acordarea primei de casare

În cadrul programului „Rabla” pentru anul 2016, pot să ceară prima de casare atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică. Astfel, persoanele fizice trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă domiciliul sau reşedinţa în România;
 • să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local;
 • să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra o maşină nouă şi să obţină nota de înscriere;
 • să predea maşina uzată unui colector autorizat şi să obţină certificatul de distrugere;
 • să radieze din evidenţa circulaţiei maşina uzată şi să obţină certificatul de radiere;
 • să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a maşinii uzate;
 • să achiziţioneze maşina nouă de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Referitor la proprietarii persoane juridice, proprietarii entităţi fără personalitate juridică şi proprietarii organizaţii profesionale, aceştia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să obţină din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobarea dosarului de acceptare;
 • să se înscrie la un producător validat pentru achiziţionarea unei maşini noi şi să obţină nota de înscriere;
 • să predea maşina veche unui colector autorizat şi să obţină certificatul de distrugere;
 • să radieze din evidenţa circulaţiei maşina veche şi să obţină certificatul de radiere;
 • să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a maşinii vechi;
 • să achiziţioneze maşina nouă de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Administraţia Fondului pentru Mediu poate să organizeze una sau mai multe sesiuni de înscriere în programul „Rabla”, acestea urmând să fie anunţate pe site-ul autorităţii.

RABLA PLUS 2016

Tot în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397, din 25 mai 2016 a fost publicat şi Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

Cei care vor să aleagă o maşină care nu poluează deloc beneficiază de două tipuri de eco-tichete:

 • 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
 • 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de C02 mai mică de 50 g/km.

Potrivit actului normativ, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în Ghidul de finanţare.

Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.

Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare.

Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.

Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Prima de casare se poate obţine în condiţiile prevăzute de Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016.

Beneficiază de ecotichet persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ condiţii:

 • are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • nu are obligaţii de plată la bugetul local;
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
 • a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Totodată, beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
 • a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.

 

 

Adaugati comentariu