Proiectele rutiere fără acord de mediu

Ministerul Mediului a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  (ANPM) situaţia la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructură rutieră, un demers destinat informării persoanelor şi instituţiilor interesate.Zalău

Printre proiectele fără acord de mediu se numără autostrada Tg. Mureş – Iaşi, modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti sau pasajul suprateran de pe Centura Bucureşti-Domneşti.

„Acest tip de lucrări beneficiază de o atenţie specială din partea tuturor ministerelor şi a celorlalte instituţii responsabile şi, în consecinţă, procedura eliberării acordurilor de mediu se face cu celeritate, în condiţiile legii, sub monitorizarea directă a preşedintelui ANPM şi a ministrului mediului”, au precizat reprezentanţii Ministerului Mediului.

Lista proiectelor pentru care s-a solicitat situaţia este următoarea:

Autostrada Braşov–Oradea, sector Ogra– Borş (Acord de mediu nr. 5/16.06.2004), data începerii procedurii EIA/EA 19.05.2016; s-a emis acordul de mediu nr. 5/06.11.2017.

Tronson de autostradă Lugoj – Deva de la km 0+000 – km 100+014 şi drum de legătură de la autostradă la varianta de ocolire a Municipiului Lugoj de la km 0+000 – la km 10+518 (Acord de mediu nr. 7/09.09.2010, revizuit în 24.12.2013, revizuit şi finalizat în 09.12.2016).

Construire Autostradă Bucureşti–Braşov privind modificările propuse pe Sectorul 1a 2 Bucureşti – Moara Vlăsiei Tronsonul cuprins între Km 0+000 – Km 3+325, Nod Centura Bucureşti Km 6+500 şi Nod Moara Vlăsiei Km 19+500 (Acord de mediu nr. 01/20.03.2007, revizuit prin Decizia Etapei de Încadrare nr.11/19.10.2016), data începerii procedurii EIA/EA 13.07.2017; s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 11/19.10.2016 – document final.

Autostrada Sibiu – Piteşti  km 122, km 122+500, km 122+950, km 123; data începerii procedurii EIA (evaluarea impactului asupra mediului)/EA (evaluare adecvata) 27.12.2017; s-a depus studiul de evaluare adecvată în data de 16.05.2018.

Autostrada Târgu Mureş – Iaşi, data începerii procedurii EIA/EA 21.06.2013; s-a respins prin Decizia nr. 21/28.09.2015. Motivul respingerii: nedepunerea raportului privind impactul asupra mediului şi studiul de evaluare adecvată în termen de 2 ani.

Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42 +850 şi km 54+050-km128 +250, data începerii procedurii EIA/EA 26.02.2016; s-a emis decizia etapei de încadrare nr. 19/09.12.2014 , rev. 13.10.2017– document final

Reabilitare DN 66 Bumbeşti Jiu – Petroşani km 93+500 – Km 126+000, data începerii procedurii EIA/EA 24.02.2015 ; stadiul reglementării – finalizat prin Decizia etapei de încadrare nr.223/09.10.2017.

Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2 şi lărgire la 4 benzi a centurii Bucureşti – Sud între A1 şi A2 (km 23+600 – km 55+250), data începerii procedurii EIA/EA 07.11.2017; s-a delegat competenţa pentru derularea procedurii la APM Bucureşti.

Autostrada de centură Bucureşti km 0+00 – km 100+900, data începerii procedurii EIA/EA 12.05.2017, urmează depunerea completărilor solicitate de ANPM prin adresa nr.1/1565/VT/30.05.2017.

Autostrada Sebeş – Turda (Acord de mediu RO – ANPM / nr.01 / 30.06.2009, revizuit în data de 31.10.2013, revizuit în data de 26.11.2015), data începerii procedurii EIA/EA 08.11.2017; s-a emis Decizia etapei de încadrare nr.1 din 08.01.2018 – document final.

Reabilitare DN 17D Beclean-Cârlibaba, s-a delegat competenţa pentru derularea procedurii la APM Bistriţa – Năsăud; APM Bistriţa – Năsăud a emis decizia etapei de încadrare nr. 640/18.10.2016– document final.

Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoşani, km 0+000 – 76+758, data începerii procedurii EIA/EA 13.02.2017; s- a emis decizia etapei de încadrare nr. 221/29.09.2017 – document final.

Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, s-a delegat competenţa la  APM Dâmboviţa prin Decizia nr.156/31.05.2017; s-a emis acordul de mediu nr.2/15.05.2018 – document final.

Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi, data începerii procedurii EIA/EA 11.05.2017; s-a delegat competenţa la APM Botoşani prin Decizia nr.178/23.06.2017; APM Botoşani a emis Decizia etapei de încadrare nr.115/07.07.2017 – document final.

Modernizarea DN 67B Scoarţa – Piteşti, km 0+000-km 188+200, data începerii procedurii EIA/EA 08.02.2018; s-a delegat competenţa la APM Vâlcea prin Decizia nr.24/03.05.2018.

Stabilizare şi consolidare versanţi DN 57 km 4+093 – km 93+000, data începerii procedurii EIA/EA 07.01.2018; urmează depunerea memoriului de prezentare.

Modernizare DN5 Bucureşti – Adunaţii Copăceni, sector km 7+573 – km 19+220”, data începerii procedurii EIA/EA 27.04.2018.

Pasaj suprateran pe DJ602 Centura Bucureşti-Domneşti, data începerii procedurii EIA /EA 02.04.2018; s-a delegat competenţa la APM Bucureşti prin decizia nr.13/03.04.2018.

Elaborare studiu de fezabilitate şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru centru de întreţinere şi coordonare autostradă A3 km 30+600 şi a punctului de sprijin autostrada A3 km 66+500 – obiectul centru de înfiinţare şi coordonare autostrada A3 km 30+600” propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Snagov, judeţul Ilfov; Notificare de modificare a proiectului „Autostrada Bucureşti – Braşov”; data începerii procedurii EIA/EA 22.05.2017; s-a delegat competenţa la APM Ilfov prin Decizia nr.228/19.10.2017; s-au solicitat completări care au fost comunicate beneficiarului prin îndrumar. Nu s-au depus completările. După depunerea completărilor proiectul va fi reanalizat.

Proiectare şi execuţie parcări de scurtă durată şi spaţii de servicii Autostrada Bucureşti – Braşov, Secţiunea Bucureşti-Ploieşti” propus a fi amplasat pe teritoriul comunele Gruiu şi Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov; Notificare de modificare a proiectului „Autostrada Bucureşti – Braşov”; data începerii procedurii EIA/EA 15.06.2017; s-a delegat competenţa la APM Ilfov; s-au solicitat completări care au fost comunicate. beneficiarului prin îndrumar. Nu s-au depus completările. După depunerea completărilor proiectul va fi reanalizat.

 

 

Adaugati comentariu