Finanţarea achiziţiei de utilitare prin “Start-up Nation”

Începând din acest an, entităţile tip SRL-D vor fi incluse în Programul “Start-up Nation - România”, prin care pot beneficia de un ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
BCR Leasing

Condiţia de eligibilitate este să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, minim doi salariaţi la momentul depunerii cererii de decont şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis. În plus, beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu trebuie să fi depăşit plafonul de minimis de 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.

leasing-operational-tco-floteautoPrintre cheltuielile eligibile în cadrul acestui program se numără şi achiziţia autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, mai pot fi achiziţionate şi spaţii de lucru, de producţie şi pentru prestări servicii şi comerţ, precum clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate.

Toate aceste prevederi sunt incluse în Ordonanţa de Urgenţă pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, program care încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial. Actul normativ a fost aprobat la finalul lunii ianuarie, iar în 30 de zile de la intrarea în vigoare, Guvernul trebuie să publice Normele de aplicare. Potrivit fostului ministru pentru IMM-uri, Florin Jianu, programul “Start-up Nation – Romania” ar urma să debuteze de la 1 mai 2017, urmând a fi menţinut până în anul 2020.

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant (SRL-D) este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost lansată în urma unui program naţional de finanţare a start-up-urilor. Un SRL-D poate fi înfiinţat de un întreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce îndeplineşte cumulativ, în principal, o serie de condiţii, printre care şi pe aceea de a nu mai fi fost acţionar la alte firme din Spaţiul Economic European (SEE). Odată cu adoptarea Legii nr. 97/2014, în 11 iulie 2014, aria beneficiarilor facilităţilor acordate a fost extinsă la toţi intreprinzătorii debutanţi.

Înfiintarea unui SRL-D este gratuitî. Este necesar totuşi un timbru de 4 lei la Registrul Comerţului şi de un capital social de minim de 200 de lei, ce se poate retrage ulterior. În principiu, înfiinţarea unui SRL-D este similară cu înregistrarea unei societăţi tip SRL.

 

Adaugati comentariu