Procedura în cazul rambursării de TVA

În cazul rambursării de TVA, potrivit legii, cererile trebuie soluţionate de autorităţile fiscale în termen de 45 de zile de la data înregistrării decontului de TVA corespunzător.
taxe

Atât timp cât Codul de procedură fiscală prevede în mod clar care este termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului, fără a se face distincţie cu privire la obiectul solicitării, considerăm că pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului de 45 de zile.

De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că, acordarea dobânzilor se face doar la cererea contribuabililor, iar cuantumul acestora este de 0,04 % din suma de rambursat pentru fiecare zi de întârziere.

Deoarece, în majoritatea cazurilor, rambursarea se efectuează cu mare întârziere, fără a se respecta termenul legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii, contribuabilii au dreptul de a solicita în instanţă obligarea autorităţii fiscale la plata de dobânzi pentru perioada de întârziere a executării obligaţiei.

Evident că, în măsura în care autoritatea fiscală refuza rambursarea TVA sau, deşi emite decizie de rambursare, nu plăteşte sumele reprezentând TVA, contribuabilul persoană juridică poate cere în instanţă obligarea autorităţii fiscale la emiterea deciziei de rambursare a TVA şi/sau la plata sumelor reprezentând TVA plus dobânzile aferente.

Contestaţia se formulează după caz, la organul emitent:
– în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii din dreptul de contestare, sau

Contestaţia se formulează la organul ierarhic superior:
– în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului în care autoritatea fiscală ar fi trebuit să răspundă (adică 45 de zile de la depunerea cererii de rambursare).

Soluţile nefavorabile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă în termen de maxim 6 luni de la comunicarea soluţiei contestaţiei.

De reţinut!

Atunci când se solicită o rambursare de TVA, un aspect important la care contribuabilul, persoană juridică, trebuie să fie atent, se referă la inspecţia fiscală, pe care inspectorii ANAF, din diferite motive, întârzie să o efectueze.
Important de ştiut este faptul că autorităţile fiscale pot efectua inspecţia fiscală ulterior acordării deciziei de rambursare a TVA în termen de 4 ani de la data la care a fost aprobată cererea de rambursare.

La ce trebuie sa fie atente persoanele juridice care vor să-şi recupereze datoriile de la stat?

În primul rând, trebuie să cunoască cu certitudine care instituţie a Statului are calitate procesuală pasivă pentru a răspunde în calitate de pârât sau intimat într-o procedură judiciară.

În al doilea rând, trebuie ştiut că de multe ori lupta cu Statul este inegală, având în vedere că Guvernul, în anumite cazuri, are influenţă asupra Parlamentului, iar în altele are capacitate de legiferare prin Ordonanţe de Urgenţă, care favorizează Statul în relatia cu orice persoană juridică, deoarece Statul are un mod unic de a modifica prin lege calitatea de responsabil într-o anume speţă, ceea ce îngreunează misiunea reclamanţilor de a-şi valorifica drepturile.

În al treilea rând, nu trebuie să piardă din vedere termenele prevăzute şi înăuntrul cărora trebuie să facă demersurile specifice fiecarei categorii de datorie pe care o are de recuperat de la stat.
Referitor la datoriile fiscale, dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel, termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Referitor la datoriile rezultând din raporturi de drept administrativ, Legea Contenciosului Administrativ reglementează două termene, un termen general de 6 luni şi un termen special de 1 an de zile.
Sancţiunea procesuală pentru nerespectarea termenelor prevăzute este decăderea şi constă în pierderea dreptului de a îndeplini orice alt act, dacă nu a fost respectat termenul imperativ prevăzut de lege.

În al patrulea rând, indiferent de tipul de datorie ce urmează a fi recuperat, contribuabilul persoană juridică, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, trebuie să urmeze, sub sancţiunea respingerii cererii ca inadmisibilă, procedurile prealabile specifice pentru fiecare dintre ele. Procedura prealabilă este utilă pentru părţi deoarece pot obţine rezolvarea litigiului într-un termen scurt, cu cheltuieli mai puţine, cât şi pentru instanţe deoarece se degrevează de un număr mare de dosare.

 

Despre autori:

radu soraRadu Sora este avocatul coordonator al firmei de avocatură Sora & Asociaţii. Deţine o mare experienţă în dreptul societăţilor comerciale, contracte FIDIC, dreptul concurenţei, energie, dreptul muncii, drept imobiliar, publicitate media, dreptul transporturilor, achiziţii publice, recuperare de debite, procedura insolvenţei, precum şi arbitraj şi litigii comerciale.

În ultima periodă, Radu Sora lucrează cu precădere în domeniul achiziţiilor publice şi în domeniul contractelor FIDIC atât în zona de litigii, cât şi în cea de consultanţă. Pe lânga conducerea firmei de avocatură, Radu Sora este unul dintre cei 122 Arbitri români de la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Vorbeşte engleza, italiana şI franceza.

 

 

Larisa Antimescu

Larisa Antimescu este avocat partener în cadrul firmei de avocatură Sora & Asociaţii. Este un excelent avocat pledant cu o experieţă importantă în domeniul dreptului comercial, dreptului fiscal, dreptului muncii şi al litigiilor din domeniul dreptului sportiv, fiind în acelaşi timp specializată în aria recuperărilor de debite şi a cererilor de despăgubiri.

Poate oferi consultanţă şi reprezentare în domeniul arbitrajului comercial sau în domeniul achiziţiilor publice. Are experienţă şi în domeniul dreptului penal, în special în aria infracţiunilor economice. Vorbeste franceza şI engleza.

 

 

 

Despre Sora & Asociaţii:

Sora & Asociaţii este un furnizor de servicii juridice full service cu birouri in Bucuresti. Pe de alta parte, Sora & Asociaţii – Avocaţi are o puternică reţea legală prezentă în toate centrele economice importante din România, având o bună cooperare cu avocaţi din Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov şi Constanţa. La nivel international, Sora & Asociatii – Avocati este o firma membra a retelei legale International Jurists. Sora & Asociaţii are o mare experienţă în multe arii ale dreptului comercial şi al afacerilor datorită domeniilor diverse de activitate ale clienţilor săi. Drept rezultat, profesioniştii Sora & Asociaţii pot dezvolta împreună cu clienţii strategii care funcţionează, pentru că ei cunosc şi înţeleg multele faţete ale mediului de business din România.

(Articol publicat în revista AutoExpert Flote, mai 2014)

Adaugati comentariu