Poșta Română și-a bugetat 4,8 milioane de lei pentru asigurări auto în 2022

Compania Națională Poșta Română a lansat licitația pentru contractarea de asugurări RCA și Casco, valoarea estimată a contractului fiind de 4,8 milioane de lei.
Poşta Română

Potrivit anunțului de participare publicat în SEAP, achiziția este împărțită în două loturi:

– Lotul 1: servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA, în valoare de 2,79 milioane de lei, pentru 1.296 autovehicule și mopede, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni. Pentru autovehiculele marca Volkswagen (Caddy și Crafter), polițele de asigurare vor fi eliberate pentru intervale de 3 luni.

– Lotul 2: servicii de asigurare CASCO privind daunele produse în accidente din vina proprie, în valoare de 2 milioane de lei, pentru 834 autovehicule, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni.

Pentru ambele loturi, în criteriul de atribuire, prețul are o pondere de 90%, iar perioada de întocmire și transmitere a polițelor din momentul semnării contractului, de 10%.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Potrivit CN Poșta Română, contractul va fi finanțat din surse proprii.

Pentru fiecare lot, cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea de atribuire a contractului fără TVA. ”Pentru fiecare lot, cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea de atribuire a contractului fără TVA. ”Ofertantul declarat câstigător are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți”, a precizat autoritatea contractantă.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 ianuarie 2022.

 

CITEȘTE ȘI:

Programul IMM Invest va fi prelungit până în iunie 2022

Câștigător desemnat în licitația pentru drumul de mare viteză Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj

 

Adaugati comentariu