Poşta Română îşi asigură flota de peste 700 de vehicule

Poşta Română va organiza în luna aprilie 2019 o licitaţie pentru contractarea serviciilor de asigurări obligatorii auto RCA şi a serviciilor de asigurări CASCO, valoarea totală a contractului cu o valabilitate de 13 luni fiind de 2,7 milioane de lei.
GPS

Potrivit anunţului de participare publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP, contractul este divizat în două loturi.

– Lotul 1: Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, pentru 988 de autovehicule şi mopede, poliţe valabile pe o perioadă de 12 luni. Valoarea estimată (fără TVA) este de 901.000 lei.

– Lotul 2: Servicii de asigurare CASCO privind daunele produse în accidente din vina proprie, pentru 776 autovehicule, poliţe valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimată (fără TVA) este de 1,8 milioane de lei.

Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă este de 9.010 lei în cazului lotului 1 şi de 18.090 de lei, pentru lotul 2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 5% din valoarea de atribuire a contractului fără TVA.

Finanţarea achiziţiei se realizează din sursele proprii ale C.N. Poşta Română, criteriul de atribuire fiind preţul.

În cazul în care se constată că au fost depuse mai mult de două oferte admisibile cu preţuri egale la ofertanţii clasaţi pe locul 1, entitatea contractantă va transmite prin intermediul SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite, iar contractul va fi atribuit primului ofertant care are preţul cel mai scăzut;

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 aprilie 2019.

 

Adaugati comentariu