Planul de redresare al City Insurance, în aşteptare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează împreună cu City Insurance la planul de redresare financiară a companiei, dar pentru finalizarea acestuia este necesar un audit.leasing financiar

Potrivit preşedintelui ASF, Mişu Negriţoiu, instituţia nu are o dimensiune exactă a necesarului de capital.

„Ne-a transmis City programul de măsuri, noi îl analizăm şi o să îl analizăm şi continuăm dialogul. City să îşi aleagă un auditor care îndeplineşte condiţiile. În planul de măsuri are o propunere de auditor şi noi acum analizăm dacă îndeplineşte sau nu. Auditorul nu este unul cunoscut”, a explicat Mişu Negriţoiu.

El a precizat că ASF a respins propunerea acţionarilor de majorare a capitalului social pentru că banii erau împrumutaţi.

„Orice achiziţie trebuie făcută cu bani care nu provin din împrumut, ci din resursele acţionarilor, resursele proprii ale societăţii sau dintr-un împrumut subordonat de la compania mamă”, a mai afirmat oficialul ASF.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a anunţat, pe 18 aprilie, că a decis deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, în urma unei analize diagnostic de supraveghere şi a unui raport de control inopinat care au scos în evidenţă o serie de deficienţe privind solvabilitatea şi nivelul capitalului societăţii.

Printre cele mai importante probleme identificate în situaţia societăţii sunt gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de daună, de 43%, şi coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurări generale, care nu respectă prevederile normelor în vigoare.

Potrivit ASF, acţiunile de control şi analiză au mai relevat, pentru sfârşitul anului 2015:

  • Întârzieri importante la plata despăgubirilor aferente daunelor Carte Verde, fiind înregistrate la B.A.A.R. cereri de chemare în garanţie, cu consecinţe negative asupra întregii pieţe de asigurări RCA din România;
  • Datorie semnificativă aferentă cedării în reasigurare a riscurilor incluse în clasa 10 – RCA, reprezentând aproximativ 85% din totalul datoriilor faţă de reasigurători;
  • Expunere ridicată la risc, reprezentând totalul sumelor asigurate pentru poliţele în vigoare, raportat la valoarea activului net înregistrată de societate la aceeaşi dată, la clasa 15 – Asigurări de garanţii, încheiate pe teritoriul României şi în Spaţiul Economic European;
  • Absenţa unei evaluări, pe o bază prudentă, a sumelor de încasat de la societăţi afiliate şi diverşi debitori, cu valori şi vechimi semnificative, fără a ţine cont, de asemenea, de deprecierea creanţelor respective.

 

Adaugati comentariu