Pachetul Rutier. Transportatorii esticii sunt defavorizaţi

Pachetul de iniţiative pentru transportului rutier european prevede o perioadă de cinci zile pentru efectuarea operaţiunilor internaţionale de cabotaj. În cazul detaşării şoferilor, Comisia propune ca după 3 zile aceştia să fie consideraţi lucrători detaşaţi şi, prin urmare, să intre sub incidenţa regulilor locale privind salariul minim.utilitare

În viziunea Bruxelles-ului, pachetul „Europa în Mişcare” (cunoscut până acum sun denumirile de Pachetul „Rutier” sau Pachetul „Mobilitate”) este un set amplu de iniţiative care vor spori siguranţa în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului şi congestia traficului, vor reduce birocraţia pentru întreprinderi şi vor combate ocuparea ilegală a forţei de muncă, asigurând totodată condiţii adecvate şi perioade de repaus pentru lucrători.

Sectorul Transporturilor asigură în mod direct locuri de muncă pentru 5 milioane de europeni şi generează totodată aproape o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Comisia europeană cănsideră că propunerile vor îmbunătăţi modul de funcţionare al pieţei transportului rutier de mărfuri şi vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de muncă ale lucrătorilor. În acest sens, se vor intensifica eforturile de asigurare a aplicării legii, de combatere a ocupării ilegale a forţei de muncă, de reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi şi de sporire a clarităţii normelor existente, de exemplu în ceea ce priveşte aplicarea legilor naţionale privind salariul minim.

Concret, Comisia a propus o perioadă de cinci zile pentru efectuarea operaţiunilor internaţionale de cabotaj.

În ceea ce priveşte reglementarea sectorială privind detaşarea şoferilor, Comisia propune 3 zile după care conducătorii auto vor fi consideraţi lucrători detaşaţi şi, prin urmare, vor intra sub incidenţa regulilor naţionale (şi nu ale celor din ţara de origine) privind salariul minim.

Ce urmează

Acest prim set de 8 propuneri va fi completat în cursul următoarelor 12 luni cu alte propuneri, care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 2020 pentru autoturismeşi camionete, precumşi primele norme de emisii pentru vehiculele grele, după ce astăzi a fost prezentată propunerea de monitorizareşi raportare a emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil pentru vehiculele grele. Aceste propuneri vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de CO2, vor îmbunătăţi calitatea aeruluişi sănătatea populaţiei şi vor spori siguranţa transporturilor.

Cele mai importante documente politice şi propuneri legislative ale CE privind transporturile rutiere, care urmează să fie publicate sunt:

 • Taxarea inteligentă a infrastructurii rutiere – revizuirea Directivei Eurovinietei(1996/62/CE-MOVE)
 • Promovarea serviciului european de taxare electronică (EETS) – Reformarea directivei privind interoperabilitatea sistemelor electronice de taxare rutieră în Comunitate (2004/52 – MOVE)
 • Îmbunătăţirea accesului la piaţa transportului rutier de mărfuri din UE – revizuirea Regulamentelor privind accesul la piaţa transportului rutier de mărfuri şi accesul ocupaţia de întreprindere de transport rutier (1071 şi 1072/2009 – MOVE)
 • Revizuirea Directivei privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transporturi internaţionale (2006/1 – MOVE)
 • Consolidarea legislaţiei sociale în domeniul transportului rutier (Revizuirea Directivei 2006/22 / CE privind implementarea legislaţiei sociale – MOVE + lege specială (Lex specialis) privind detaşarea lucrătorilor în transportul rutier, inclusiv măsuri specifice de implementare – MOVE (în colaborare cu EMPL)
 • Consolidarea legislaţiei sociale în domeniul transportului rutier – Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere şi de odihnă şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahograful – MOVE
 • Inovare – Agenda strategică de cercetare şi inovare în domeniul transporturilor (RTD / MOVE) (SWD)
 • Informaţii de călătorie multimodale – act delegat în temeiul Directivei ITS 2010/40 / EU – MOVE
 • Propunere de sistem de monitorizare şi raportare pentru camioane şi autobuze – CLIMA – pe baza propunerii de procedură de certificare a emisiilor de CO2 provenite de la camioane şi autobuze (GROW)
 • Raport de evaluare a Directivei privind calitatea carburanţilor – CLIMA
 • Revizuirea directivei privind informarea consumatorilor privind economia de combustibil şi emisiile de CO2 ale noilor autoturisme (1999/94) – CLIMA

Critici vehemente

O serie de europarlamentari au criticat însă iniţiativele Comisiei, arătând că, în continuare, transportatorii din statele est-europene vor fi afectaţi. Primii care au luat o poziţie în acest sens au fost membrii Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni.

Roberts-zîle-floteautoPerioada propusă pentru operaţiunile de cabotaj şi câteva zile pentru aplicarea dispoziţiilor privind lucrătorii detaşaţi pot fi considerate obstacole de protecţionism, care ar împărţi în continuare piaţa internă a UE, deoarece aceste praguri sunt prea mici pentru companiile de transport, în special din ţările UE periferice. Faptul că cele două elemente, cele mai importante ale pachetului de Mobilitate, continuă să suscite discuţii aprinse arată cât de complexe şi importante sunt aceste propuneri din punct de vedere politic”, a arătat eurodeputatul lituanian Roberts Zîle (ECR).

Acesta s-a arătat preocupat şi de faptul că abordarea presupusei concurenţe neloiale, prin introducerea de noi cerinţe pentru transportatorii care operează vehicule sub 3,5 tone, va încuraja statele membre să adopte măsuri protecţioniste. În opinia sa, acest lucru ar duce la creşterea birocraţiei şi a sarcinilor administrative pentru companiile de transport, în special a celor de la periferia UE, ceea ce ar duce la erodarea pieţei unice în domeniul transporturilor.

La rândul său, europarlamentarul polonez Kosma Zlotowski (ECR) susţine, de asemenea, că abordarea Comisiei răspunde doar parţial la problemele perturbatorii din acest sector.

 Kosma-zlotowski-floteautoPropunerile nu rezolvă cele mai importante probleme din sectorul transporturilor rutiere. Limitarea duratei de timp pe care un conducător auto îl poate desfăşura la nivel internaţional nu ia în considerare realitatea operaţiunilor de transport pe distanţe lungi. Există, de asemenea, îndoieli similare cu privire la modificările aduse regulilor privind perioadele de repaus săptămânal într-un vehicul. Propunerile sunt potrivite pentru operaţiunile de transport pe distanţe scurte, însă aceste servicii nu fac parte din realitatea zilnică a companiilor de transport din Europa Centrală şi de Est „, a punctat Kosma Zlotowski.

Adaugati comentariu