Ofertele băncilor pentru „Prima maşină” trebuie depuse până pe 23 decembrie, ora 24,00

Ofertele instituţiilor de credit care vor să participe la programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi "Prima maşină" vor fi depuse cel mai târziu până la data de 23 decembrie 2014, ora 24.00, la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi la sediul FNGCIMM.Finanţatorii (bănci şi instituţii financiare nebancare) vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanţările acordate, valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului, precum şi angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni, informează Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

bani_leiProgramul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziţionarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%.

Beneficiarii Programului trebuie ca, la data solicitării creditului, să aibă vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu, să declare pe propria răspundere că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou, să nu înregistreze restanţe la plata altor credite bancare şi să nu aibă obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat.

Potenţialii beneficiari trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

 

 

Adaugati comentariu