Noutăţile fiscale din 2018

Odată cu publicarea cifrelor pentru proiectul de buget pentru anul viitor, Ministerul Finanţelor a anunţat şi măsurile de politică fiscal-bugetară ce vor intra în vigoare în 2018.impactul inflației

 • Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10% – Cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii (mai puţin veniturile din dividende, pentru care se menţine cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii şi din alte surse;
 • Reducerea cotei totale a contribuţiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%;
 • Transferul sarcinii fiscale a obligaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii de la angajator la angajat în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor;
 • Introducerea unei noi contribuţii, respectiv „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” în cotă de 2,25% aplicată la veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 • Reducerea contribuţiei pentru fondurile de pensii administrate privat la 3,75% începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 • Aplicarea prevederilor art. 38 alin.(3) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, luând în considerare modificările Codului Fiscal;
 • Majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 1.900 lei de la 1 ianuarie 2018;
 • Majorarea punctului de pensie la 1.100 lei de la 1 iulie 2018;
 • În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei;
 • Majorarea indemnizaţilor de care beneficiază persoanele cu dizabilităţi;
 • Acordarea de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Potrivit Ministerului de Finanţe, în anul 2018 va fi continuată aplicarea unora dintre măsurile aprobate în anii anteriori:

– munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător;

– neacordarea de tichete cadou, premii, a indemnizaţiilor de hrană şi a indemnizaţiei de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017;

– neacordarea de ajutoare, plăţi compensatorii la pensionare;

– menţinerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2017;

– majorarea cuantumului brut stabilit pentru luna decembrie 2017 astfel încât începând cu 1 ianuarie 2018 să se menţină nivelul net în plată în luna decembrie 2017 a unor indemnizaţii acordate pentru anumite categorii de beneficiari (indemnizaţiile persoanelor persecutate din motive politice sau etnice, indemnizaţii academicieni şi urmaşii acestora, etc.

– nealocarea a 6% din PIB pentru învăţământ şi 1% din PIB pentru cercetare, neacordarea de cupoane sociale pentru educaţia timpurie şi neacordarea echivalentului în lei a 500 euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut.

 

 

Adaugati comentariu