Noul termen pentru Autostrada Sibiu–Făgăraş-Braşov: 2023

Construcţia unei alte şosele de mare viteză mult aşteptate în România, Autostrada Sibiu–Făgăraş-Braşov, nu va începe nici în acest an, în condiţiile în care traseul nu a fost stabilit, iar pentru sectorul Făgăraş - Braşov nu a fost lansată nici licitaţia pentru revizuirea documentaţiei tehnice.Autostrada Sibiu–Făgăraş-Braşov

Potrivit Master Planului General de Transport, Autostrada Sibiu–Făgăraş-Braşov, parte din Autostrrada Transilvania – A3 ar fi trebuit construită în perioada 2016 – 2020, costul estimat iniţial fiind de 884,7 milioane de euro.

Pentru realizare, şoseaua de mare viteză a fost împărţită în două tronsoane: Sibiu – Făgăraş şi Făgăraş – Braşov.

Secţiunea Sibiu – Făgăraş (72 km)

Povestea primului tronson a început în aprilie 2015, o dată cu semnarea contractului pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, în valoare de 16,3 milioane de lei (fără TVA) şi o durată de numai 17 luni. În octombrie 2015, CNAIR a fost, însă, înştiinţată de Ministerul Fondurilor Europene că proiectul nu va mai primi finanţare prin POS Transport (predecesorul POIM), iar în lipsa altor surse, instituţia l-a suspendat în noiembrie. Bineînţeles, vina aparţine CNAIR, care în stilul tradiţional românesc, nu a depus proiectul la timp pentru finanţare.

După un an, adică în noiembrie 2016, posibilitatea obţinerii unei finanţări în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, a repus iniţiativa pe tapet. Nu imediat, pentru că, din cauza unei perioade prea lungi de inactivitate, a fost nevoie de alte 60 de zile pentru verificarea şi contactarea „experţilor cheie”, adică până în 17 ianuarie 2017.

Între timp, în data de 7 noiembrie 2016, CNAIR primise şi o notificare de la prestatorul contractului de revizuire a Studiului de Fezabilitate, Asocierea Aecom Ingenieria – Consitrans – Search Corporation, care anunţa schimbarea „liderului de asociere”, fapt pentru care, în 8 februarie 2017, s-a încheiat actul adiţional privind modificarea denumirii asocierii şi a duratei contractului de servicii, iar în data de 10 februarie a fost emis Ordinul administrativ privind reglementarea de predare a livrabilelor.

Odată birocraţia rezolvată, a început, în sfârşit, şi treaba.

„Precizăm că în perioada 14 martie – 28 mai 2017 au fost realizate investigaţii geotehnice pe sectorul de autostrada cuprins între km 0+100 – km 23-0000. De asemenea, în luna mai a avut loc o primă şedinta cu reprezentanţii JASPERS în care au fost analizate aspecte referitoare la Analiza multicriterială preliminară (AMC I). La final, reprezentanţii JASPERS au recomandat analizarea mai multor variante de traseu”, arătau, în urma cu doi ani, reprezentanţii Ministerului Transporturilor, care precizau că traseul va fi stabilit până la finalul lunii august a acelui an, adică 2017.

Dar nu s-a întamplat nici în 2017, nu s-a întâmplat nici în 2018, iar acum am ajuns în 2019, iar CNAIR spune că traseul este încă în analiza experţilor JASPER, care evaluază doua variante: una cu o conectare la autostrada A1 la Veştem, iar a doua, cu o conectare la autostrada A1 la Boiţa.

JASPERS este un parteneriat de asistenţă tehnică între Comisia Europeană, BEI şi BERD, care oferă consultanta independentă pentru pregătirea proiectelor majore cofinanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de coeziune.

„Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate este în curs de derulare, iar aplicaţia de finanţare pentru componenta de pregătire aferentă acestei secţiuni a fost transmisă către Ministerul Transporturilor – Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) în data de 20.12.2018, fiind în prezent în evaluare. Termenul contractual de finalizare a proiectului „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraş” este 08.08.2019. Analiza Multicriteriată 2 pentru alegerea variantei optime de traseu este în curs de aprobare la nivelul JASPERS”, rezumă ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, situaţia actuală a tronsonului Sibiu – Făgăraş.

Cu alte cuvinte, traseul ar trebui să-l cunoaştem în luna august şi, dacă ţinem cont de promisiunile anterioare ale autorităţilor, costul construcţiei va fi stabilit până în decembrie 2019, după ce indicatorii tehnico-economici vor fi adoptaţi prin Hotărâre de Guvern, iar procedura de licitaţie pentru proiectare şi execuţie ar putea fi lansată, în sfârşit, în trimestrul I din 2020.

Adaugati comentariu