Proiectul Normei de aplicare a Legii RCA, în dezbatere publică

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii RCA, nr.132/2017, acesta fiind publicat pe site-ul instituţiei spre consultare publică timp de 10 zile.Buletinul siguranței rutiere

Potrivit documentului, limitele de despăgubire stabilite de către ASF sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

Limita de despăgubire se stabileşte la echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

 

Sistemul bonus-malus

De asemenea, în proiectul normei se precizează că sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.

Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul. Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA.

Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu patru clase pentru fiecare daună plătită.

În cazul în care se solicită încheierea contractului de asigurare după o perioadă de şase luni de la încetarea valabilităţii ultimului contract, se aplică o penalizare de două clase, cu excepţia perioadelor pentru care asiguratul nu are obligaţia încheierii asigurării RCA.

În situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Pentru asiguraţii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus în cazul înstrăinării sau radierii
unui vehicul asigurat, se realizează după cum urmează:
a) dacă contractul RCA al acestuia a încetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul
nou-dobândit se face pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru vehiculul înstrăinat sau
radiat;
b) în cazul în care asiguratul înstrăinează sau radiază un vehicul, într-o perioadă de maxim un
an de la data introducerii în asigurare a unui vehicul nou dobândit, transferul clasei bonus-malus
pe acest vehicul se poate face la prima reînnoire a contractului de asigurare pe baza istoricului
deţinut de către asigurat pentru ambele vehicule.

 

Asigurarea cuplului tractor-remorcă/semiremorcă

Potrivit proiectului de Normă, asigurarea RCA a remorcilor/semiremorcilor are acoperire doar dacă acestea nu sunt ataşate unui vehicul tractor.

În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca sau semiremorca este ataşată vehiculului tractor, răspunderea aparţine vehiculului tractor.

Asigurătorul RCA al vehiculului tractor despăgubeşte partea prejudiciată şi poate exercita dreptul de regres asupra asigurătorului RCA al remorcii/semiremorcii, în cazul în care dovedeşte că prejudiciul s-a produs ca urmare a unei defecţiuni tehnice a remorcii/semiremorcii, care nu putea fi observată de către conducătorul auto.

În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca/semiremorca este ataşată vehiculului tractor, despăgubirea este suportată, în funcţie de situaţiile mai jos prezentate, de
către:

  • asigurătorul RCA al vehiculului tractor, în situaţia în care vehiculul tractor este identificat şi asigurat, indiferent dacă remorca/semiremorca este sau nu este identificată ori asigurată;
  • BAAR sau biroul naţional al statului în care vehiculul tractor staţionează în mod obişnuit, pentru vehicule înmatriculate în alte state, în situaţia în care vehiculul tractor este identificat şi neasigurat, indiferent dacă remorca/semiremorca este sau nu este identificată ori asigurată;
  • asigurătorul RCA al remorcii/semiremorcii, în situaţia în care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificată şi asigurată; după plata despăgubirii, asigurătorul remorcii/semiremorcii are drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului şi, după caz, împotriva asigurătorului vehiculului tractor, dacă aceştia vor fi identificaţi ulterior;
  • BAAR, în situaţia în care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificată şi neasigurată.

Măsuri de minimizare a riscului

La momentul încheierii contractului RCA, în vederea stabilirii primei de asigurare, părtile pot stabili, prin conventie, măsuri de minimizare a riscului precum:
a) utilizarea unor tehnologii de tip telematic;
b) promovarea unor cursuri de conducere defensivă;
c) alte măsuri.

 

Modalitatea de decontare directă

În termen de şase luni de la data intrării în vigoare a Normei, asigurătorii RCA încheie un acord de reglementare a relatiilor economice şi organizatorice privind gestionarea modalităţii de decontare directă şi a regreselor administrative.

Acordul de reglementare conţine cel puţin:

  • documentele pe care le conţine dosarul de daună în vederea recuperării despăgubirii de la asigurătorul persoanei vinovate;
  • modalităţi de comunicare;
  • termene de plată;
  • modalităti de compensare şi garantare.

Asigurătorul persoanei prejudiciate avizează asigurătorul persoanei vinovate în termen de 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună.

Asigurătorul persoanei vinovate confirmă valabilitatea contractului de asigurare RCA, în termen de 3 zile de la solicitare.

Solutiile tehnice şi costul reparatiilor sunt agreate de ambii asigurători pe perioada instrumentării dosarului.

 

 

Adaugati comentariu