Noile reguli privind înmatricularea

În cazul în care inspecţia tehnică periodică (ITP) a unei maşini expiră, înmatricularea acesteia este suspendată automat. Această noua regulă este introdusă din data de 20 mai 2018.autovehicule

Guvernul a adoptat, în august 2017, o ordonanţă de modificare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier), act normativ care introduce conceptul de suspendare a înmatriculării. Acesta vizează strict o operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public şi nu presupune anularea înmatriculării.

Şoferii care vor circula în continuare cu o astfel de maşină riscă atât o amendă pentru lipsa Inspecţiei Tehnice Periodice valabile, cât şi una pentru condusul în timpul suspendării înmatriculării, totalul putând să ajungă la 5.800 de lei. În prezent, conducerea pe drumurile publice a unui automobil care are ITP-ul expirat poate aduce sancţionarea cu cel puţin nouă şi cel mult 20 de puncte-amendă, adică o amendă între 1.305 şi 2.900 de lei.

Ordonanţa (OG 14/2017), care intră în vigoare din data de 20 mai 2018, prevede că maşina va figura în continuare înmatriculată pe numele proprietarului sau al deţinătorului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, dar, în dreptul său, va fi făcută o menţiune de suspendare a înmatriculării.

„Operaţiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local. Suspendarea înmatriculării nu conduce la suspendarea plăţii impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport”, precizează reprezentanţii Guvernului.

Conform actului normativ, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept când noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii acestuia, precum şi în cazul în care intervine expirarea sau anularea inspecţiei tehnice periodice.

Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit căruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidenţele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal (administraţiile financiare) care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare.

Precizări de la RAR

Registrul Auto Român (RAR) precizează că punerea în circukaţie pe drumurile publice a unui vehcul cu înmatricularea suspendată reprezintă contravenţie sancţionată doar prin amendă (ca sancţiune principală) şi puncte de penalizare (ca măsură complementară).

„Spre exemplu, în cazul în care un autovehicul este oprit de poliţie în trafic şi se constată că are ITP expirată, pe lângă sancţiunea principală şi cea complementară, se dispune şi reţinerea certificatului de înmatriculare, fapt ce va atrage după sine, începând cu 20 mai 2018, şi suspendarea înmatriculării, fără consecinţe de natură penală”, explică reprezentanţii RAR.

Potrivit acestora, odată ce posesorul autovehiculului se prezintă la staţiile ITP autorizate şi obţine Inspecţia Tehnică Periodică valabilă, se ridică automat şi suspendarea dispusă asupra înmatriculării.

Radierea din oficiu

Printr-o altă modificare adusă OUG 195/2002 se instituie reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor în urma notificării primite de la autorităţile competente din ţară sau din celelalte state membre UE, precum şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.

„În cazul radierii vehiculului în aceste condiţii, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni în termen de 30 de zile de la radiere”, precizează reprezentanţii Guvernului.

Prin noua ordonanţă se stabileşte dreptul de acces al Poliţiei Rutiere la Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice, respectiv a valabilităţii acesteia.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale UE, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării statutului legal al vehiculului în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a acestuia.

Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale UE se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.

Ordonanţa 14/2017, de modificare a Codului Rutier, transpune în legislaţia naţională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE. Aceasta se referă atât la regimul menţinerii vehiculelor într-o stare sigură şi acceptabilă din punct de vedere al mediului, prin intermediul inspecţiilor tehnice periodice şi controalelor tehnice în trafic, cât şi la procedura de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranţa rutieră.

Alte măsuri administrative

OG 14/2017 introduce şi alte patru măsuri administrative  ce vizează:

  • înscrierea de către autoritatile competente de înmatriculare a datelor de identificare a vehiculului şi a datelor de identificare a proprietarului/deţinătorului mandatat în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
  • stabilirea datelor de identificare a proprietarului/deţinătorului mandatat care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
  • înscrierea în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere românesc de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
  • instituirea pierderii valabilităţii permiselor de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documentele similare în alte state.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, mai 2018)

Adaugati comentariu