Noi reguli pentru ITP din 2018

Noile reglementări privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor prevăd că evaluarea se va face în funcţie de gradul de risc al deficienţelor constatate.
ITP

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea cadrului general de organizare şi funcţionare a sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, astfel încât noile prevederi să ţină cont de cele mai noi reglementări europene în domeniu.

Concret, noile reguli vor inăspri supravegherea exercitată de Registrul Auto Român asupra staţiilor şi personalului ITP.

 

Tipurile de deficienţe

O noutate adusă este clasificarea defecţiunilor constatate cu prilejul inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, în funcţie de nivelul de risc asupra siguranţei rutiere şi de impactul asupra mediului:

– deficienţe minore – care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore, ca de exemplu plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorate, pedala de frânare cu îmbrăcămintea uzată, lipsa capacului de la rezervorul lichidului de frână, geamurile fisurate, oglinzile deteriorate sau sistemul de dezaburire deteriorat.

– deficienţe majore – susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante, ca de exemplu lipsa numărului de înmatriculare, servofrâna deteriorată, neacţionarea frânei pe una sau mai multe roţi, lămpile de frânare lipsă, caroseria reparată necorespunzător sau şuruburile de siguranţă lipsa de la transmisie.

– deficienţe periculoase – care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului, precum încadra uzura excesivă a discurilor de frână, jocul excesiv la volan, jocul excesiv la rulmenţii roţii sau scurgerile de combustibil.

Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe va fi clasificat în categoria corespunzătoare deficienţei mai grave. Dacă la acelaşi element inspectat se constată mai multe deficienţe, vehiculul poate fi încadrat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.

 

Procedura

După finalizarea inspecţiei tehnice periodice, persoana care prezintă vehiculul la inspecţie este informată cu privire la orice deficienţe constatate şi care necesită remediere. De asemenea, primeşte certificat ITP conţinând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, iar vehiculului i se aplică un ecuson de inspecţie tehnică periodică.

În cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe majore sau periculoase, se consideră că inspecţia nu a fost trecută şi va fi necesară o nouă inspecţie a vehiculului în cel mult 30 de zile de la inspecţia  iniţială.

Staţiile de inspecţie tehnică periodică vor comunica electronic Registrului Auto Român (RAR) informaţiile necesare pentru generarea certificatelor de inspecţie tehnică periodică, iar RAR va transmite electronic staţiilor de ITP certificatele de inspecţie tehnică periodică în vederea emiterii acestora. După primirea informaţiilor din certificatele de inspecţie tehnică periodică, RAR le transmite în format electronic autorităţii naţionale de înmatriculare.

De menţionat că la reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene (UE) ori al Spaţiului Economic European (SEE), certificatul de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.

Cerinţele specifice pentru funcţionarea sistemului ITP, precum şi metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor.

 

Noi tipuri de contravenţii

Pe lângă aceste schimbări, actul normativ introduce, în acord cu reglementările europene, obligaţiile de raportare ca stat membru al Uniunii Europene, iar Regia Autonomă ”Registrul Auto Român” este desemnată ca autoritate competentă responsabilă de administrarea sistemului naţional de inspecţii tehnice periodice şi ca organism de supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică.

Totodată, lista faptelor considerate contravenţii a fost extinsă, cuantumul amenzilor aplicate fiind între 1.000 şi 5.000 de lei. Astfel, pe lângă faptele penalizate conform reglementărilor actuale, se vor considera contravenţii efectuarea ITP în staţii care nu deţin autorizare pentru categoria în care se încadrează vehiculul inspectat, nerespectarea metodologiei, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat de R.A.R. cu ocazia autorizării, atestarea ca bun de circulaţie a unui vehicul care nu a fost prezentat în staţia de inspecţie tehnică, precum şi efectuarea ITP la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului fără ca modificările să fi fost înscrise în documentele respective.

Proiectul de lege adoptat de Guvern modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. Iniţiativa este destinată transpunerii în legislaţia naţională a noilor reglementări UE privind inspecţia tehnica a autovehiculelor, care vor intra în vigoare, în 20 mai 2018. Lucrurile sunt uşor întârziate (ca de obicei) dat fiind faptul că armonizarea legislaţiei trebuia realizată, conform Comisiei Europene, până în data de 20 mai 2017.

Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, adică până în data de 20 mai 2018, Ministerul Transporturilor trebuie să refacă modelul certificatului de inspecţie tehnică periodică şi a ecusonului de inspecţie tehnică periodică.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2017)

 

Adaugati comentariu