Noi proceduri de înregistrare în scopuri de TVA. Lista actelor suplimentare

Noul Ordin nr. 1966/2015 al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 580/03.08.2015.tva

Conform noii proceduri de înregistrare în scopuri de TVA, începând cu 3 august 2015, vor trebui furnizate şi următoarele documente suplimentare:

  • Documente care să justifice tipul activităţii desfăşurate la/în afara sediului social/ profesional şi a sediilor secundare;
  • Copii ale extraselor de cont sau a altor documente bancare;
  • Copii ale contractelor de prestări servicii încheiate între prestatorul de servicii în domeniul contabilităţii şi persoana impozabilă;
  • Copii ale contractelor individuale de muncă pentru persoanele care deţin poziţii relevante în cadrul persoanei impozabile (director, manager, şef compartiment, etc.);
  • Copii ale diplomelor de studii ale administratorilor.

În plus, contribuabililor li se solicită şi furnizare de informaţii din ultimii 5 ani cu privire la sumele de bani cu care asociaţii şi administratorii au creditat alte societăţi în care au avut calitatea de asociaţi/administratori.

De asemenea, contribuabilii vor menţiona şi numărul de formulare 088 depuse până în prezent.

 

 

Adaugati comentariu