Noi fonduri europene pentru modernizarea drumurilor judeţene

Drumurile judeţene au o noua şansă de modernizare în acest an, o dată cu deschiderea unui nou apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) în perioada 28 august — 28 decembrie 2017.BEI

Investiţiile în domeniul infrastructurii rutiere pot fi realizate, insă, doar de autorităţile locale din cele 12 judeţe riverane Dunării: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul de stat şi cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea iniţială, precum şi rezerva de performanţă.
Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1 a fost aprobat încă de la finalul lunii iulie, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi este disponibilă pe site-ul www.inforegio.ro.
Documentul conţine informaţiile referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Obiectivul specific al acestei priorităţi îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. Proiectele finanţate prin prezentul apel vor contribui totodată şi la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), un mecanism comunitar de cooperare a 14 state UE şi non-EU din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, lansat în 2011.

Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite urmatoarele tipuri de actiuni:
– modernizarea si reabilitarea drumurilor judeţene care asigura conectivittea directa sau indirecta cu reţeaua TEN-T. Se urmareste cresterea vitezei, a sigurantei rutiere si a portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri;
– construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres. Se urmareste depasirea dificultatilor si blocajelor, inclusiv in materie de mediu si economie, in special in sectiunile transfrontaliere;
– constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii;
– construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale.

Din perspectiva SUERD, proiectele ce se vor depune în cadrul acestui apel vor urmări următoarele acţiuni relevante pentru transportul rutier:

  • Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) şi a accesului la zonele rurale
  • Dezvoltarea planificării nodurilor pentru multimodalitate precum si următoarele ţinte relevante:
  • Facilitarea îmbunătăţirii drumurilor secundare şi terţiare în Regiunea Dunării.
  • Sprijinirea transportului sigur şi sustenabil şi a mobilităţii în Regiunea Dunării
  • Sprijinirea dezvoltării unor terminale multimodale eficiente pe mare, râuri şi uscat în regiunea Dunării şi asigurarea conectivităţii şi accesului către ele prin integrarea tuturor modalităţilor de transport şi a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni pe traseul drumului judeţean ce face obiectul proiectului:

– construirea/modernizarea de staţii şi alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum judeţean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public;
realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere pentru pietoni şi biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale şi piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică

– realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi parapeţi pentru protecţie, apărări de maluri şi consolidări de versanţi, realizarea de investiţii suplimentare pentru protecţia drumului respectiv faţă de efectele generate de condiţii meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepţionale) – inundaţii, viscol etc.
Rata de cofinanţare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de maxim 85%, iar 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare din bugetul de stat (BS). Indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectele din cadrul acestui apel vor fi finantate cu conditia incadrarii in urmatoarele valori minime si maxime:
– Valoare minima eligibila: 1.000.000 euro
– Valoarea maxima eligibila este de 30 milioane euro, cu exceptia proiectelor care se realizeaza in parteneriat intre mai multe unitati administrative (judete), caz in care valoarea maxima eligibila este de 40 milioane euro.

În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depăşeşte valorile maxime eligibile mai sus precizate, solicitantul poate include diferenţa în categoria cheltuielilor neeligibile, cu condiţia încadrării valorii totale a proiectului în limita a 74,5 milioane Euro. Valoarea neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii contractului de finantare. Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului nu mareste valoarea neeligibila a proiectului.

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic — aplicaţia MY SMIS.

Adaugati comentariu