Modificări privind înmatricularea vehiculelor finanţate prin leasing extern. Proiect

Printr-un proiect de lege inițiat de Guvern, și deţinătorii mandataţi ai vehiculelor finanțate prin leasing extern vor putea înmatricula maşinile la nivelul autorităţii competente în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, sediul sau reşedinţa. În acest moment, înmatricularea poate fi efectuată doar de proprietarii autovehiculelor.
leasing operațional

Proiectul de lege modifică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cunoscută şi sub numele de Codul Rutier.

Deşi art. 11 alin. (1) din OUG. nr. 195/2002, prevede că înainte de a le pune în circulaţie, atât proprietarii, cât şi deţinătorii mandataţi ai acestora, sunt obligaţi să solicite înmatricularea vehiculelor, art. 13 alin. (1) din acelaşi act normativ, prevede că aceste vehicule se înmatriculează la nivelul autorităţii competente în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, sediul sau reşedinţa. În această situaţie, chiar şi în cazul în care există acordul scris al proprietarului (societate de leasing cu sediul în străinătate), înmatricularea acestor vehicule nu se poate realiza din cauza imposibilităţii stabilirii competenţei teritoriale a autorităţii responsabile cu efectuarea înmatriculării.

În aceste condiţii, Guvernul propune modificarea art. 13 alin (1) astfel că şi deţinătorilor mandataţi, alături de proprietari, pot înmatricula vehiculele la nivelul autorităţii competente în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, sediul sau reşedinţa. Practic, înregistrarea maşinilor în leasing extern se va face pe numele utilizatorului din contract.

Totodată, proiectul de lege prevede şi modificarea definiţiei „deţinătorului mandatat” (articolul 6, punctul 34), conform propunerii acesta fiind persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing. În acest moment, deţinătorul mandatat este cel care foloseşte vehiculul atât în baza unui contract de leasing, cât şi în baza unui contract de închiriere.

„Având în vedere considerentele care au stat la baza modificării art. 6 pct. 34 al OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, opinăm că efectuarea înmatriculării vehiculelor în maniera descrisă nu trebuie să priveze autorităţile competente de posibilitatea de verificare a îndeplinirii tuturor obligaţiilor legale, de către titularul înmatriculării. Astfel, ţinând cont de natura complexă a contractelor de leasing, precum şi de reglementarea acestora atât prin prevederile Codului Civil, prin cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi prin reglementările stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, considerăm că aceste acte juridice oferă garanţii suplimentare privind posibilitatea de verificare a îndeplinirii obligaţiilor legale ce incumbă părţilor, în raport cu contractele de închiriere a căror reglementare este una permisivă, sens în care evidenţiem faptul că potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar al bunului, situaţie din care decurg consecinţe similare situaţiei în care înmatricularea se efectuează pe numele proprietarului de vehicul”, îşi motivează Guvernul iniţiativa legislativă.

Astfel, se propune excluderea contractelor de închiriere din definiţia deţinătorului mandatat, întrucât această categorie de acte juridice nu oferă garanţii suficiente pentru realizarea înmatriculării unui vehicul pe numele altei persoane decât proprietarul acestuia.

Proiectul va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere.

 

CITEȘTE ȘI:

Drumul Expres Arad – Oradea. Autorităţile locale vor suporta costurile documentaţiei tehnice

Cererile de reeşalonare a datoriilor pot fi depuse până în 15 decembrie

 

 

Adaugati comentariu