Modificarea Codului Rutier. Fără radare mascate!

Maine, 5 iulie, plenul Camerei Deputaţilor va supune la vot propunerea legislativa pentru modificarea Codului Rutier (OUG 195/2002), care prevede că radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu însemnele distinctive ale Poliţiei rutiere şi vor fi poziţionate vizibil.Legea radarelor

Proiectul a fost deja adoptat de Senat la începutul lunii martie 2018, ceea ce înseamnă că este la un pas de a deveni Lege.

Iniţiativa a 16 parlamentari PNL reglementează modificarea art.109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introducând obligativitatea purtării uniformei de către poliţiştii rutieri şi de frontieră, constatarea contravenţiilor numai cu mijloace tehnice omologate, instalarea dispozitivelor destinate măsurării vitezei numai pe autovehicule ce poartă însemne distinctive, precum şi sancţionarea cu nulitate absolută a procesului verbal de constatare a contavenţiei care nu respectă forma şi conţinutul stabilite prin regulament.

Potrivit proiectului, dispozitivele destinate măsurării vitezei se instalează exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale poliţiei rutiere şi care sunt poziţionate vizibil.

Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate măsurării vitezei se utilizează la o distanţă maximă de 10 metri de autovehiculele care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale poliţiei rutiere.

Panouri cu „Atenţie radar!”

Textul iniţiativei legislative mai prevede că autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar, pot fi utilizate staţionar sau în mişcare.

În cazul utilizării dispozitivelor radar instalate pe autovehicule staţionare sau pe suporţii amenajărilor rutiere, ori a utilizării dispozitivelor radar tip pistol, este obligatorie presemnalizare prezenţei acestora în zona drumului public prin panouri de atenţionare, postate mai înainte pe sensul de mers, cu minimum 500 metri în localitate şi cu minimum 2.000 metri în afara localităţii, dar nu mai mult de 1.000 metri în localitate şi 4.000 metri în afara localităţii faţă de radar.

Aceste panouri de atenţionare se asigură şi se montează de către administratorul drumului public, la solicitarea poliţiei rutiere.

Plata pe loc a amenzii

Contravenientul poate achita în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.

Constatarea contravenţiilor

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. Poliţiştii rutieri, respectiv poliţiştii de frontieră sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.

Potrivit proiectului, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Constatarea contravenţiilor cu privire la faptele care încalcă dispoziţiile privind limitele de viteză se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Dispozitivele radar nu sunt mijloace certificate, ci sunt mijloace omologate.

 

 

Adaugati comentariu