MFP: Multinaţionalele vor raporta în statul de rezidenţă fiscală

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pune în dezbatere modalitatea de transpunere în legislaţia naţională a schimbului automat obligatoriu de informaţii din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaţionale urmează a le depune în statul membru al societăţii mamă, aşa cum este prevăzut de Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE.companii-floteauto

Directiva reglementează obligaţia grupurilor de a furniza anual rapoarte care includ informaţii fiscale referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariaţi şi imobilizările corporale.

Conform MFP, identificarea fiecărei entităţi din grupul de întreprinderi multinaţionale se realizează cu precizarea rezidenţei fiscale şi natura principalelor activităţi economice.

Proiectul de act normativ detaliază condiţiile care trebuie îndeplinite de o entitate rezidentă fiscal în România pentru a deveni raportoare, termenul pentru depunerea raportului şi termenul de realizare a schimbului de informaţii între statele membre.

România poate utiliza informaţiile din raport pentru combaterea evaziunii fiscale şi a planificării fiscale şi pentru analiza preţurilor de transfer, evaluarea riscurilor legate de preţurile de transfer şi alte riscuri aferente erodării bazei impozabile şi transferului profiturilor.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris şi la adresa de e-mail: publicinfo(a)mfinante.gov.ro.

Adaugati comentariu