Licitaţie pentru mentenanţa flotei ISCTR

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) organizează o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de revizii, întreţinere, reparaţii şi ITP pentru vehiculele proprii, valoarea acordului-cadru fiind de maximum 3,7 milioane de lei.Controlul în Transportul Rutier

Potrivit anunţului, acordul-cadru, cu o durată de 48 de luni, va avea o valoare estimată cuprinsă între 431.524 şi 3.759.921 lei (fără TVA).

Serviciile de revizii, reparaţii şi inspecţii tehnice periodice cu manopera, piese de schimb, subansamble şi consumabile vor fi destinate autovehiculelor marca Ford Tranzit şi Opel din dotarea ISCTR, iar tarifele şi preţurile acestora declarate în oferta financiară nu trebuie modificate pe parcursul derulării întregului acord-cadru.

Acordul-cadru este împărţit în două loturi

Lot nr 1:
– 31 autospeciale Ford Tranzit 2,2 an fabricaţie 2006 şi 20 autospeciale Ford Tranzit 2,4 an
fabricaţie 2008;
– ITP: minim 4 – maxim 204;
– Ore manopera revizii şi reparatii: minim 1.248 – maxim 12.736;
– Valoarea estimată fără TVA: între 279.576 lei şi 2.793.734 lei;
– Valoarea estimată minimă a unui contract subsecvent este de 69.894 lei, iar valoarea estimată
maximă a unui contract subsecvent este de 806.021 lei;
– Valoarea garanţiei de participare: 27.500 lei.

Lot nr: 2
– 15 autoturisme Opel (Opel Astra – 6 si Opel Astra Caravan – 9) an fabricaţie 2008;
– ITP: minim 2 – maxim 30; serviciile ITP nu se vor achizitiona în anii 2019 şi 2021 deoarece,
pentru autoturisme, obligaţia efectuarii ITP este o dată la doi ani şi se vor achiziţiona numai în
anii 2018 şi 2020;
– Ore manoperă revizii şi reparaţii: minim 320 – maxim 5.200;
– Valoarea estimată fără TVA: între 151.948 lei şi 966.187 lei;
– Valoarea estimată minimă a unui contract subsecvent este de 37.937 lei, iar valoarea estimată
maximă a unui contract subsecvent este de 265.664 lei;
– Valoarea garanţiei de participare: 9.500 lei.

Cuantumul garanţei de buna execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent.

Criteriul de atribuire este cel mai mic preţ.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 8 ianuarie 2018, iar termenul pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 17 ianuarie 2018.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 de zile. Câştigătorul va fi anunţat în data de 12 februarie 2018.

În situaţia în care doi sau mai multi ofertanţi situaţi pe primul loc au acelaşi preţ, ISCTR va solicita clarificări prin intermediul SEAP şi va solicita ofertanţilor aflaţi în această situaţie să transmită, în format electronic, prin SEAP, o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În cazul în care şi în urma reofertării preţurile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă va solicita o nouă ofertă de preţ, până când departajarea va putea fi posibilă.

 

 

Adaugati comentariu