Licitaţie pentru documentaţia drumului expres Brăila-Focşani

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitaţie realizarea documentaţiei tehnice pentru construcţia drumului expres Brăila-Focşani, valoarea contractului fiind de 18,5 milioane de lei.

Potrivit anunţului publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP, contractul cuprinde:

• Elaborare Studiului de Fezabilitate;
• Întocmirea documentaţiei suport şi asistenţa solicitată pentru depunerea şi susţinerea aplicaţiei de finanţare;
• Realizarea proiectului pentru Autorizarea executării lucrarilor de construire şi asistenţă tehnică până la obţinerea autorizaţiei de construcţie de către CNAIR;
• Proiectul Tehnic de Execuţie;
• Documentaţia de atribuire a contractului;
• Asistenţa tehnică acordată CNAIR.

În criteriul de atribuire al contractului, componenta financiară are o pondere de 40%, iar cea tehnică (experienţa, metodologiei de prestare a serviciilor, modul de planificare a lucrărilor), de 60%.

Durata contractului este de 24 de luni.

Potrivit anunţuluide participare, „Autoritatea Contractantă optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată cîştigatoare în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică, în cuantum de 3.737.420,68 lei (fără TVA), valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului (fără suma provizionată)”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 mai 2019.

CNAIR arată că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea sau aprobarea finanţării din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea sau aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, contractul nu va fi încheiat.

Cu toate acestea, CNAIR estimează ca va obţine finanţarea necesară semnării contractului în semestrul II al acestui an.

 

Adaugati comentariu