Licitaţie pentru achiziţia de RCA

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti va organiza o licitaţie pentru achiziţionarea de poliţe auto RCA, pentru 253 de vehicule aflate în flota proprie.
Rabla

Potrivit anuntului publicat în SEAP, valoarea estimată a contractului este de 292.200 lei, iar criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”.

Plata poliţelor de asigurare, cu valabilitate de un an, se va face într-o singură tranţă, de la data intrării în vigoare a acestora.

Conform Caietului de Sarcini, poliţa protejează beneficiarul împotriva daunelor ce le-ar provoca terţilor în timpul conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, în perimetrul aeroporturilor, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri.

Totodată, asiguratorul va acorda şi despăgubiri pentru pagubele cauzate de autovehiculele specializate pentru deszăpezirea pistelor, incintelor şi a căilor de acces la aeroport, considerate ca fiind prejudicii produse prin fapta lucrului, avându-şi cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea, împrăştierea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectivelor transportate ori antrenate prin acţiunea mecanică de împrăştiere, îndepîrtare sau înlăturare a zăpezii ori bucăţilor de gheaţă.

Asigurătorul RCA are obligaţţa de a asigura despăgubiri pe teritoriul României, al statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spatiului Economic European si pe teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre UE în care nu există birou naţional.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 iulie 2017, ora 16.00, iar data limită de evaluare a ofertelor este 14 august 2017, ora 18.00.

 

 

Adaugati comentariu